Tokody Ödön: Az egyházügyekre vonatkozó Magyar Országos törvények királyi és kormányrendeletek tára 1741-1881. (Temesvár, 1882)

EGYHÄZÜGYEKRE YOHATKOEÓ 3^-Α.<3··2\Α.Ι?. ORSZÁGOS TÖRVÉNYEK KIRÁLYI ÉS KORMÁNYRE1ELETEK TÁRA. 1741—1881. ÖSSZEÁLLÍTOTTA TOKOBI ÖDÖH, PAPNEVELDE! ALIGAZGATÓ. TEMESYÁROTT. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents