Rácz Károly: A pozsonyi Vértörvényszék áldozatai 1674-ben 2. (Lugos, 1899)

A POZSONYI VÉUTÖEVÉNYSZÉK Áldozatai m-ben. IRTA RÁCZ KÁROLY, SZERZŐ SAJÁTJA. Il-dik füzet RUGÓS, NTOMTATTA TRAUNFELLNER 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents