Meiszner Alajos: Hogyan lakik a nép a XIX. század végén (Budapest, 1896)

1896-ki évi ezredéves országos kiállítás IV. csoport pjűgzaki humanisztikus tanulmáng az 1885-1895 ig terjedő HOGYAfl LAKIK A KÉP a XIX. Század végéi). időszakhói MEISZNER ALAJOS vasúti .mérnöktől. TARTALOM:' oldal í. Bevezetés .....................................................................................................XI. ], Budapest székes főváros munkás telepei, 0. I II. III. IV. V. és VI. tervekhez ......................... ................................................................ 2. 2. Fiume munkástelepei VII. és VIII tervekhez. .......................... 9. 3 . A magy. kir. államvasutak diósgyőri vas és aczélgyára XX. és XXI. tervekhez ......................... . . . .... 13. 4 . -V mezőhegyes! ménesintézet tiszti és munkás-lakásai XXI. tervéhez 16. 5. Az alsó-dunai szabályozási munkák és azoknak állása 1891 év jú­lius havában XXVI. tervhez.............................................................20. 6. Egyiptomi lakások XLVI. XLXII, és XLVIII tervekhez ... 24. 7. A, Krupp Frigyes féle öntött aczélgyár jótékonysági berendezései Essenben L-XIII és LXIV tervhez......................... ... 28. 8 1 A wilbelmsdorfl munkástelep Westfaliában, Bodelschwing, bielfeldi lelkész által alapítva .............................................................................33. 9 . Olcsó munkás-lakásokat épitő társulat lakóházai Havreban LXXV tervben ......... . ...... .... 35. 10. Eszak-amrikai kisebb lakóházak és munkáslakások LXXXIX és LXXXX tervekhez ................................................... 39. 11. A Londoni munkásosztály lakóházai LXXXIII. LXXXIV és LXX tervekhez ...... 42.

Next

/
Thumbnails
Contents