Borászati Füzetek – 1. évfolyam – 1869.

1869-01 / 1. sz.

BORÁSZATI FÜZETEK. I. füzet. Jaiiuar 1869 Nyilt levél dr. Entz Ferenczhez. Tisztelt barátom! A természetnek azon sok ajándékai közt, melyek­kel Magyarországot a gondviselés megáldotta, ha nem legelső helyen, bizonyára első sorban emlitendő a szőlő. A szőlő, mint gyümölcs, mai nap már kereskedel­mi szempontból is fontos; — a szőlő nedvéből készült bor pedig világkereskedelmi czikk ! Mi magyarok — kiknek hazájában annyi nemes szőlőfaj terem, annyi jeles bor készül, és még több készülhetne, fájdalom — a világkereskedésnek bor te­kintetében alig vagyunk részesei, annak hasznát csak igen kis mértékben élvezzük. * És miért? Százan fejtegették már e kérdést, százféle utakat módokat ajánlva, melyeken elindulnunk kellene, hogy borainkat a világ piaczára juttathassuk, ott másokkal a versenyt kiállhassuk, s az igy nyerhető hasznot hazánk részére biztosithassuk. Az eddigi törekvések azonban majd mind meghiú­sultak, legalább a keresett várakozásnak nem feleltek meg. Pedig a szellemi fejlődésnek vivmányai anyagi képesség nélkül nem érvényesíthetők. Berzsenyinknek classicus mondata : „Esz, pénz ád mindent, de csak együtt osztanak ál­dá s t/' örökké igaz marad; —- azért haladásunk mind­1

Next

/
Thumbnails
Contents