Borászati Füzetek – 2. évfolyam – 1870.

Előfizetők nevei: Acad. titoknoki hivatal. Adriányi Dániel. Ágoston Ká­roly. Alagits Antal. Albert Elek. Albert Lajos. Andrássy János. Andrényi Károly. Androvits Imre. Angyal Dezső. Anhalt Károly. Dr. Antal László. Antal Zsigmond. Antalffy János. Antunovics János. Ányos Pál. Anvancler Antal. Apátság Zirczen. Ardényi Nándor. Arkay Jakab. Arvay István. Ax­man Endre. Báró Babó. Bachó Bálint. Baranyay Gáspár. Bacsinszky Irén. Batva Máté. Bartha Ferenc/, Barsmegyei Gazd. Egylet. Barbarits Antal. Bakó János. Br. Bakonyi György. Bádoky Sóos Lajos. Barkáts Ede. Bajzáth Sándor. Balázs Antal. Bar­tók Iván. Barkassy Imre. Dr. Banthler Ödön. Baka Szabó Menyhért. Bede László. Bedöházy János. Gr. Béldy Ferencz. Bertalanffy István. Berzeviczy írna. Berzsenyi Lénárd. Beré­nyi Frigyes. Bécsy József. Bercsey Lajos. Békásy Lajos. Bes­senyei Sándor. Beck János. Gr. Bethlen' Kamilló. Bereczky Géza. Berecz Imre. Bezerédj Imre. Bezerédj Kálmán. Bezerédj László. Béla József. Br. Berzsenyi Miklós. Benyovszky Lajos. Bella Gábor. Berecz Ferencz. Bizony Ferencz. Biró Antal. Bohiis János. „Borsod" szerk. Bogyay Lajos. Bosnyák Károly. Bosnyák Gusztáv. Bohumiczky Antal. Bork. részv. társ. Szeg­zárd. Bozó Pál. Borhy Mihály. Bodnár István Dr. Bódogh Albert. Bodroghy István. Bugyis András. Bukovszky Ferdi­nánd. Bub Károly. Buday József. Bukoveczky József. Gr. Buthler Sándor. Casino Arad. Casino D.-Földvár. Casino Eger. Casino Gyöngyös. Casino ÍT.-Szőllős. Casino Nagy-Kőrös. Casino Tasnád. Csákányi Ágoston. Csala Sándor. Csató Ferencz. Csató János. Csánk Nándor. Császár Ferencz. Dr. Csencs Fe­rencz. Csenkey Béla. Csécsy Soma. Cserepes Ferencz. Csegezy Ferencz. Czeiner Pál. Czenger János. Chernel Kálmán. Csikay Imre. Dr. Csorba Lajos. Csuka Mihály. Czopf Károly. Dániel Lörincz. Ifjú Dániel Imre. Darvas Gábor. Dániel Gergely. Dely István. Dely István. Deák Ferencz. Dévai urad. Igazg. Dedinszky István. Dervarits Imre. Detrich Zsig­mond. Gr. Desseffy Ottó. Dióssy Imre. Dobronoky László. K\ JLKI^J(fBTÉSHTJIAN;WTÉZET IjIÖNYVTARAPV JÉUDAPEST Naplós2árfT:. •

Next

/
Thumbnails
Contents