Borászati Füzetek – 3. évfolyam – 1871.

Tartalom

TARTALOM az I. füzethez. Lap. A borkezelés fötitkairól 1 Az erdélyi szőlők talajbeli viszonyairól 20 A szőlő s tőkéje ellenségeiről 24 Ungmegye borvidékei 28 A befolyásról, melyet a cultura a szőlőmüvelés szerencséjére gyakorol és annak követelményeiről . . 38 Boresztendőnk 1870-ben . . - .. „ . , , , 45 Vidéki tudósitások . . ' : " . ... . . ... , . . 5] Parragh Gábor körirata ... i ... Y ..... . 57 Szőlészeti és borászati naptár . . . . 59 Januárban teendők a szőlőben és pinczében 61 Vegyesek 63 v A II. füzethez. A hordók s azok gondozásáról 65 A czukorrali must-édesség praeparatiója 78 A szőlők trágyázásáról . " " 81 Szőlőujdonságok Kassán 85 Az erdélyi pinczeegylet nagygyűlése 93 A pezsgőbor 96 Levelek a szőlőből 103 Ismét a szőlő egyik ellensége . 112 A szőlőmetszésről 114 Tolnamegye borvidékei 122 Februárban teendők a szőlőben és pinczében 123 Vegyesek - 124 Szölőfajok leirása 127 A III. füzethez. A borok lassú erjedéséről A képviselőház febr. 1-én tartott üléséből A pezsgőbor Beadvány a nagyméltóságú m. kir. földművelési ministeriumhoz Karó helyett drót . A jó szőlőtrágya még egy neméről ^ . . -rx M. Klt&JM^- 1 .C? | KÖNff^frA ••* 3ü 1 Naplószám:. --­129 142 146 154 157 162

Next

/
Thumbnails
Contents