Borászati Lapok – 1. évfolyam – 1874.

BORÁSZATI LAPOK 1874. ÉVI FOLYAM. eALÁZS ISTVÁN, BÁTHY KÁROLY, BELKE TIVADAR, BENKOVICH ERNŐ BIRÓ PÁL, DR. CSANÁDY GUSZTÁV, DUCA MARCZEL, FROMM ANTAL, GÁBOR JÓZSEF, GERBER ÖDÖN, GYURITS BÉLA, MÁDAY IZIDOR, MOLNÁR ISTVÁN, NAGY ZOLTÁN, DR. NYÁRY FERENCZ, NYÁRY GYULA BÁRÓ, RAJCSÁNUI ISTVÁN, RUDNYÁNSZKY KÁLMÁN, STETTNER OTTO, SZABÓ MENYHÉRT, LAS-TORRES JÁNOS, UNGVÁRY LÁSZLÓ s többek közreműködése mellett SZERKESZTI Dr. ENTZ FERENCZ. KIADJÁK: LÉGRÁDY TESTVÉREK. AGfíÁRTUDOVfÁNYi cOYÉTEM KERT- ÉS SfőiÖGA?DA&ÁöTUB0Ji4ÁNY/ KAR KÖNYVTARA NAPLÓSZÁM • BUDAPEST. LÉGRÁDY TESTVÉREK.

Next

/
Thumbnails
Contents