Borászati Lapok – 8. évfolyam – 1881.

ATI LAPOK 1881. évi folyam. *ső, Balogh Károly, B. Bejczy László, Dombóvári Elbé, Engelbrecht Károly, Ébner Sándor, Ehrlich Izidor, Fromm Antal, Ger­Gobóczy Károly, Guthy Ferencz, Gyiirky Antal, Harray Kálmán, dr. Horváth Géza, gr. Keglevich István, dr. Koós Gábor, :f 0 Kodolányi Antal, Kremer Fülöp, dr. Lucich Géza, Maurer János, Miklós Gyula, Nedeczky Jenő, Niedermann József, Nagy r. Nyáry Gyula, Nagy Zoltán, Óváry Pető, br. Puteáni Ödön, Schwartzer József, Stelczer Károly, las Torres János, Vargha Imre, Weiler Ignácz s több szakférfiú közreműködése mellett szerkeszti és kiadja: MOLNÁR ISTVÁN A BUDAI M. KIR, VINCZELLÉRKÉPEZDE IGAZGATÓTANARA. BUDAPEST. LÉGKÁDY TESTVÉREK. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents