Borászati Lapok – 10. évfolyam – 1883.

LAPOK. 1883. évi folyam. Angyal Dezső, Balogh Károly, Bozsolik Ferencz, Czéh Endre, Dobossy Kálmán, Fejős Károly, Fromm Antal, Ger­ber Ödön, Gobóczy Károly, Gstettner Sándor, Guthy Ferencz, Harray Kálmán, dr. Horváth Géza, Jakab Elek, Kacziány Nándor, gr. Keglevich István, Kelemen Gyula, Keöd József, Kodolányi Antal, Kovács János, Kovách Ká­roly, Miklós Gyula, Morágyi István, Nagy Zoltán. Neiger Sándor, Niedermann József, Nyárády Ferencz, Nyomárkay László, Petrovich István, Bada Vilmos, Rozsnvay Mátyás, Salgó János, Schwarzer József, Simonyi Sándor, Sza­bady István, Szakács Sándor, Unger Domonkos, Wallon Ede, Wimmér Ferencz, Zauner Richárd s több szakférfiú közreműködése mellett szerkeszti és kiadja : i MOLITÁE IST V Á.3ST, a budai magy. kir. vinczellérképezde igazgatótanára. BUDAPEST, LÉGRÁDY TESTVÉREK. 1884.

Next

/
Thumbnails
Contents