Borászati Lapok – 11. évfolyam – 1884.

UUMN LAPOK. 1884. évi folyam. Angyal Dezső, Balogh Károly, Biró Lajos, liosnyák Gusztáv, Bozsolik Ferencz, Bucher Alajos, Czéh Endre, Csigó István, Dobossy Kálmán, Fejős Károly, Fromm Antal, Gobóczy Károly, Guthy Ferencz, Harray Kálmán, dr. Hor­váth Géza, ifj. Horváth Antal, Jálics Géza, gr. Keglevich István, Keöd József, Kodolányi Antal, Kovács János, Leh­ner Vilmos. Lehoezky Dezső, Magyari Antal, Miklós Gyula, ifj. Molnár Lajos, Nagy János, Neiger Sándor, Nendt­vich Sándor, Németh Béla, Niedermann József, Nvomárkay László, Palugyay Jakab, Pissuth István, Rada Vilmos, Raksányi Károly, Rainprecht Antal, Rozsnyay Mátyás, Saígó János, Stollár Gyula, Szakácsy Sándor, Szepsy Lajos, dr. Tömösváry Ödön, Turján Gábor, Vastag János, Weninger Mátyás, Weny János s több szakférfiú közreműködése mellett szerkeszti és kiadja: ívdiox^isrISTVAIsr, a budai niagy. kir. vinczellérképezde igazgatótanára. BUDAPEST, L É G R Á D Y TESTVÉREK. 1.885.

Next

/
Thumbnails
Contents