Borászati Lapok – 12. évfolyam – 1885.

BORÁSZATI LAPOK. TIZENKETTEDIK ÉVEI )LYÁM, 1885. ANGYAL DEZSŐ, BALOGH KÁROLY, BOZSOLIK FERENCZ, CHAMPIN AIMK, CZÉII ENDLÍE, DOBOSSY KÁLMÁN. FEJŐS KÁROLY, GOBÓCZY KÁROLY GCTHY FERENCZ, HARRAY KÁLMÁN, DR. HORVÁTH GIOZA KEÖD JÓZSEF, KODOLÁNYI ANTAL, MIKLÓS GYULA, IFJ. MOLNÁR LAJOS, NEIGER SÁNDOR, SALGÓ JÁNOS, SZAKÁCS SÁNDOR S TÖBB SZAKFÉRFIÚ KÖZREMŰKÖDÉSE MELLETT NIEDERMANN JÓZSEF, NYOMÁRKAY LÁSZLÓ, PETROVITS ISTVÁN, RAKSÁNYI KÁROLY, SZEKKKSZTI KS KIADJA : MOLNÁR ISTVÁN, A BUÜAPKSTI MAGYAlt K1KÁLYI VINCZKLLKUKÉPEZDK IGAZGATÓ-TAN AüA. BUDAPEST, Í88öT N Y ü M A T T A HOENYÁ N S ZKY VIKTOR A MAGY. TUD. AKADÉMIA ÉPÜLETÉBKN,

Next

/
Thumbnails
Contents