Borászati Lapok – 13. évfolyam – 1886.

BOEASZATI LAPOK ANGYAL DEZSŐ, AVARFFY GÉZA, BALOGH KÁROLY, BOZSOLIK FERENCZ, CZÉH ENDRE, DEIL JENŐ, DOBOSY KÁLMÁN, TIZENHARMADIK ÉVFOLYAM. ENGELBRECHT KÁROLY, DR. HORVÁTH GÉZA, DR. LÓNYAY FERENUZ, NYOMÁRKAY LÁSZLÓ, ERMEL GYULA, FEJŐS KÁROLY, GALLIK GÉZA, GOBÓCZY KÁROLY, GUTHY FERENCZ, HARRAY KÁLMÁN, JOKSMAN KÁLMÁN, KELEMEN GYULA, KEÖD JÓZSEF, KOZÁKY DÁNIEL, KODOLÁNYI ANTAL, LOBMAYER M. K., STOLLÁR GYULA, SZAKÁCS SÁNDOR, IFJ. MOLNÁR LAJOS, NAGY ELEK, NAGY MIHÁLY, NEIGER SÁNDOR, DR. NEMES GYÖRGY, NIEDERMANN JÓZSEF, VÁRNAI ÁRMIN S TOBB SZAKFÉRFIÚ KOZREMUKODESE MELLETT OVÁRY PETŐ, PARTHAY GÉZA, PETROVICS GYÖRGY, PETROVITS ISTVÁN, ROZSNYAI MÁTYÁS, SALGÓ JÁNOS, SZERKE SZT1 ES KIADJA : MOLNÁR ISTVÁN, A BUDAI MAGYAR KIRÁLYI VJNCZELJ.ÉKKÉPEZDE IGAZGATÓ-TANÁRA. NYOMATTA HORNYÁN SZKY VIKTOR A MAGYAR TUD. AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Thumbnails
Contents