Borászati Lapok – 35. évfolyam – 1903. 1-26. sz.

A "SZŐLŐ ÉS BORGAZDASÁGI LAPOK-KAL EGYESÜLT KIADÁS A "MAGYAR SZŐLŐSGAZDÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. LAPTULAJDONOS FELELŐS SZERKESZTŐ BAROSS KÁROLY. D= DRUCKER JENŐ. HARMINCZÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 1903. BUDAPEST, « PÁTRIA » IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents