Borászati Lapok – 46. évfolyam – 1914.

1914-01-04 / 1. sz.

1. SZÁM. 46-IK ÉVFOLYAM. 3 Keressék fel minél gyakrabban ezentúl is lapunkat, mely épen tartalmának változatosságával, Íróinak sokaságával birta a t. olvasók ezreit megszerezni és megtartani. És felkérjük lapunk ismert és ismeretlen barátait, hogy a jövőben is részesitsék lapunkat jóindulatukban, szerezzenek neki ismerőseik, kartársaik körében uj olvasókat, uj híveket. Lapunknak iránya és vezérelve, mely közel egy félszáz don át helyesnek bizonyult, marad a régi: Minél szorosabb kapcsolatot létesíteni az olvasókkal, őket mindenről, ami szakmánk körébe vág, idejében és kimerítően értesíteni és jóakaratú tanácscsal szolgálni azoknak, akik ügyükben-bajukban bizalommal hozzánk fordulnak. Azoknak a férfiaknak névsora, akik lapunk szellemi tartalmának gyarapításában közreműködnek, a következő : Ábrahám Sándor, Abonyi Henrik, Albrecht Antal, Alexy János, dr. Anderko Aurél, Angeli Lipót, Árpád Jenő, Babos Miklós, Baksay József, Balázs József, Bali Gábor, Bánhidy Lajos, Barna Balázs, Bánó József, dr. Baross Endre, Bászel Elek, Baur György, Bedö Samu, Benkóczy Emil, dr. Bernátsky Jenő, Bíró Géza, Bódy Bódog, Bosányi József, Burány József, dr. Chengery Papp Elemér, Csáky Béla, Csató Péter, Czéh András, Czeiner Nándor, Deák Andor, Deréky Gyula, Detsiny Frigyes, Dezső Lajos, Dicenty Dezső, Dobokay Lajos, Domokos János, Donáth Lajos, dr. Drucker Viktor. Endrényi Lajos, Engelbrecht Károly, Erdmann Róbert, Eröss Imre, Faber Sándor, Farkas Gábor, Farkas Pál, Fehér Zoltán, Fonó Miklós, Frenyó András, Frisch Imre, Gábor József, Gara Ferencz, Gara Márton, dr. Gáspár János, Gera Ferencz, Grabner Emil, Greiner János, Grosz János Gyárfás József, Gyenge Ferencz, Gyulay Károly, Ragymássy Károly, Halászy Lajos, Earnbek Oszkár, Harmuth Gusztáv, Hazai Adolf, Hegedűs Sándor, Hell Lajos, Heuduska Rezső, dr. Hollósy István, Horváth Gábor. Dr. Ibos József, Igali Szvetozár, dr. Istvánffi Gyula, Izsák Ferencz, Iván József, Jablonowski József, Janó János, Jánosházy Zsigmond, Jeszenszky Raimund, Kadosa Zdenkó, Karácsony Géza, Kecskeméthy Géza, Kenyeres Lajos, Keleti Lajos, Keserű Bálint, Kirchner József, ifj. Kiss Sándor, Klein Ármin, Kóry Endre, Köhler Albert, Köhler Jakab, Kosinsky Viktor, dr. Kövessi Ferencz, Kostka László, Krámszky Lajos, Kratochvilla Aurél, Krausz Lajos, Krenedits Ödön, dr. Kosutány Tamás, Kovács István, Kovács József, Kovácsy Béla, Kovácsy Zoltán, Kozma Ferencz, Kvaszinger Miklós, Limbacher Frigyes, Liptai Albert, dr. Lónyay Ferencz, Luby Zsigmond. Maday Lajos dr., Máthiász János, Mátékovits István, Matlaszkovszki Tádé, Millhofer Jenő, Molnár Lajos, Marton Dénes, Martoji Ödön, Meisels Lajos, dr. Molnár István, Mosánszky Béla, Moskovits M., Müller József, Murányi Ödön, Nagy Lajos, Nemcanin Viktor, Nemes Győző, Neumann Antal, Noll Ferencz, Oppenheim Henrik, Palla István, Papp Gy. László, Papp Gedeon, Paslek Lajos, Pálinkás Gyula, dr. Perényi József, Páter Károly, Péter Károly, Péterfy Tamás, Petrovits István, Pettenkoffer Sándor, Piros Benő, Plauk Béla, Polgár Sándor, Posch Károly, dr. Prack László. Rácz Sándor, Rázsó Imre, R<gnier Viktor, Requiny Géza, Reinl Sándor, dr. Rodiczky Jenő, Roffe Károly, Rojthy Antal, dr. Róth Pál, Rubinek Gyula, Rupprecht Antal, Rupprecht Jenő, Sági János, dr. Sántha László, Saruga Rezső, dr. sávoly Ferencz, Schatteles Viktor, Schilbersky Károly, Schindler Péler, dr. Schmidt József, Schöner Nándor, Simon Károly, Steiner Maurice, Stern József, Szabó Ferencz, Szege Bálint, Széli Gáspár, dr. Széli László, Szentpétery József, Szepessy József, Szilágyi János, dr. Szilágyi Gyula, Szilárd Gyula, Szobonya Bertalan, Stehlo Bertalan. Takács József, Takách Mihály, Tamás Ferencz, Tarnóczy Ferencz, Tatár József, Teleki Andor, Timon Béla, Tóth Géza Tömör József, Treitz Péter, Túri Pál, Vadász Emii, Vargha Imre, Vargha Kálmán, Yárossy Gyula, Váry Lajos, Végh József, Vetter Pál, Virág József, Vörösmarthy Gyula, Weisz Éliás, Weisz Salamon, Wenner Ferencz, Winkler Béla, Wucskics József, Zauner Richárd, dr. Zerkovitz Zsigmond, dr. Zongor János. Az állandó és alkalmi munkatársaknak ezen diszes csoportjával, minővel kevés szakfolyóirat dicsekedhetik, biztos reményünk van, hogy a t. előfizetők jogos igényeit a jövőben is képesek leszünk kielégiteni. Magunk részéről mindent elfogunk követni, hogy a „Borászati Lapok 6 4 azt a tisztelt nevet, melyet nemcsak a magyar, de a külföldi szakirodalomban is kivívnunk sikerült, ezentúl még nevelni legyünk képesek. Budapest, 1914. január 2-án. j szerkesztőség. SZOLOTULAJDONOSOR FIGYELMÉBE! rr r? A DABASISZÖLOMOLYIRTO PÖR, J9L le«| jolil)^ sa legolcsóbb » a leffcjyorssibb el járásn szer síz tisszes szerelt között. A növényre s emberre teljesen veszélytelen. Holdanként 2—6 kilogramm elegendő! Egy kilogramm ára 31 korona OO fillér. A teljes sikerért szavatolok, s ezért a legnagyobb bizalommal szíveskedjék hozzám fordulni. KARVASY NÁNDOR szőlőbirtokos, ALSÓDABAS.

Next

/
Thumbnails
Contents