Borászati Lapok – 64. évfolyam – 1932.

Tartalom

1. SZ\M. 65-1 K ÉVFOLYAM. ~ 1 933. január 1. 4 TARTALOMJEGYZÉK | (1933. ÉVI JAIVIÁR HÓ 1-TOL DECEMBER HÓ 31-IO) Oldal 1. A „Borászati Lapok" cikkei irók nevei szerint. Dr. Baross Endre : A mi kérdéseinkről 7, 62, 257, 283 — Egy borpiaci jelentéshez 8 — A borpárlat és a Noah 14 — A borecetkérdés rendezése 31 — Ultimátum 107 — Szőlőgazdálkodás jövője és Budapest 108 — A tokaji hét üdvözlete 225 — Baráti sorok az uj földmüvelésügyi miniszter úrhoz ••• 229 — Szüret 1932-ben 230 $ — Tudományos célzatosság, vagy célzatos tudo­mány 261 S. Bíró Géza : A csemegeszőlőtermelés kérdéséhez 9 — Szőlősgazda-kartel 215 — BefleViók a tokaji nagygyűléshez 254 Braun Jenő : Miből munkáltatjuk meg ezidén szőlőinket 33 — Válasz egy MÁV-rendeletre 45 Bernhard Lajos : A borok kezeléséről 39 Berecz Ottó : A szőlőnövény ellenségeinek és azok ellen való védekezésnek ismerete a kis­termelők körében 219 Dr. Bevilaquu Borsody Bfela : A magyar égetett bor és az északi szláv Goszenfka küzdelme a 17—18. századokban 232 Bohu Mihály : A friss szőlő konzerválása musttal 57 Buchwald Lajos : Káliummetaszulfát alkalmazása borkezelésnél 221 Diecnty Dezső : A csemegeszőlőről 167 Domonkos Alajos : Hogyan lehetne borainkat magasabb áron értékesíteni 245 Deák Andor: Borértékesítés problémája különös tekintettel a Tokaj hegyalj ára 250 Dr. Drucker György: A szesztilalom és Amerika. 279. Fáber György : Elhibázott gyümölcsfavédelem 63 Dr. Grober Aladár : Kényes csemegefajták ter­mesztése 267 Kovalcsik Lajos : Szőlőtáblák átoltása 51 Kosinsky Viktor : A szőlészeti és kertészeti képzés és szakszolgálat egyesítése .... : 63 — Keserű igazságok • • • 269 Kővágó Antal : Schiradzouli 244 Dr. Kovács József : Quo usque tandem 68 Kováesy Zoltán. Szőlő ifjitása és pótlása döntéssel 287 Kulmann László : Boráralakulás és borstatisztika 185 Marton Dénes : Egy csodás szőlőlugas 1 — A szőlészeti és kertészeti képzés és szakszol­gálat egységesítése 44 — A szőlőmetszés elméletéhez 170 Moskovits Miksa : Néhány szó a borpárlatfőzéshez 85 — Szeszértékesitő vagy szeszközpont 169 — Talán lehetne a Tokaj hegyalj a borexportján valamit könnyíteni 194 — Szesztermelési engedélyek szigorú revíziója utján kell a borgazdaságot talpraállitani.. 240 — Még keserűbb :gazságok 277 Prohászka Ferenc : A parafinozott fásoltás 57 Pesti Pál : A szőlő és a bor rehabilitálása 232 m —• Borgazdasági melléktermékek 255, 274 iíj. Pcttenkoffer Sándor. Muskát Candia és Caminada 286 Dr. Polgár Lajos : Egy félreértés margójára 250 Ilajner Zoltán: Az amerikai prohibició eltörlése . 279, 285 Itipka Lajos : A szőlészeti és kertészeti képzés és a szakszolgálat egyesítése 96 Bánky Sándor : Ujabb irányok a rézgálicgyártásban 101 ,/í Oldal Dr. Keizmann Zoltán : Néhány szó a termelési hitel kérdéséhez 84 Szalóky Imre : Érdemes e még csemegeszőlőkul­turánkat tovább fejleszteni 21 — Bortermelésünk átszervezése 50 — A csemegeszőlő érési idejének szabályozása 76 — A csemegeszőlő érését gyorsító eljárások 177 — Mire ügyeljünk a magastörzsü alma- és körte­fák vásárlásánál 198 Szege Bálint : Tavaszi munkák a szőlőben 45 Szilágyi Dezső : Szőlőszaporitás magról 37 —- A szőlészeti és kertészeti képzés és szak­szolgálat egyesítése 90 — A zöldoltás eredményei és az időjárás ... 170 Szabó-Jilek Jenő : A magyar borok elhelyezési lehetősége Finnországban 78 — A Lembergi Keleti Vásár után 176 Teleki Andor : A szőlőtermelés és mustipar fel­lendülése az Északamerikai Egyesült Álla­mokban 28 Dr. Vajda József : A földteherrendezés elvi, külö­nös tekintettel a szőlőtermelőkre 20, 27 — Gazdatartozások behajtásának ideiglenes korlátozása V 33, 175, 182 Vargha Zsigmond : Szőlőoltványkészités és szőlő­oltványkereskedelem 84 Váry János: Szőlészeti és borászati alkalmazottak 275 Báró Waldbott Kelemen : Ünnepi megemlékezés a magyar szőlő- és borgazdaság 30 évéről .. 73 — Tokaji elnöki megnyitó 244 Dr. Zongor János : A szőlő trágyázása 15 2. Közérdekű közlemények. B. u. é. k. 1932 1 Ausztriai jelentés 3 Dr. Erődi-Harrach Tihamér országgyűlési képviselő levele a MSzOE-hez 8 A borpárlatot főző központi szeszfőzdék és körzeteik 9 Mi az emelkedő borárak oka 11 A bankkamat és a szőlőgazdaság 13 A származási bizonyítványok kezdése 15 Felhívás az országos mezőgazdasági kiállításra 20, 26, 32, 50 Pinceszövetkezet a Somló vidéken 21 A borpárlatkifőzés számításai a vidéken 22 Termelői borkimérések 25 A szőlőgazdálkodás és az árellenőrzés 26 Hivatalos jelentés a finnországi borexportra vonat­kozólag 27 Mégegyszer a bortermelői kimérésekről 32 Takarékos és pazarló termelés 33 Felhívás az Országos Mezőgazdasági kiállításra 32, 38 Az Országos Mezőgazdasági Kamara szőlészeti és borászati szakosztálya az ipari szeszgyárak túlzott érvényesülése ellen 34 Szőlőink 1932. évi munkáltatásáról 45 Mezőgazdasági termelők karteljei 49 A szőlő jövedelem- és vagyonadója 51 A termelési hitel és a szőlősgazdák 55 Meghívó a MSzOE közgyűlésére. — Néhány szó a finnországi kivitelről 56, 63 A borkiállítás kollektiv csoportjának résztvevői 64 A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének üdvözlései. — A borkiállítás tanulságai 69 Teleki Sándor kitüntetése. — Séta a borkiállításon . 76 Zöldhitelt kap a magyar szőlőgazdaság ......... 75 Old«.! Jelentés a ..Jonrucédes vins de Francé"-ra. — A csemegeszőlőkonzerválás nagy kérdése .. 85 A ,,szőlőkapások evésbeli igényei" hetven esztendő­vel ezelőtt 86 Tokaj hegyalj a erélyesen követeli a borfogyasztási adó eltörlését 89 A szőlősgazdák zöldhitelében tett felterjesztés ... 96 A Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének folytatólagos közgyűlése 103 A csemegeszőlő bel- és külföldi értékesítésének érte­kezlete 163 Mentsük meg gyümölcsexportunkat 171 A yámháboruk tanulságai 181 Borkérdés a budapesti nemzetközi gazdakongresz­szuson 186 A borpárlat kérdése az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara kerületében 7 Egy érdekes jegyzőkönyv , 189 Egyetek magyar gyümölcsöt 190 A Borászati Lapok I. termésbecslése 1932-re. — Mikorra várható az amerikai nedves-világ 193 Változások küszöbén. — A bor és a magyaróvári vendéglősök 194 Lehet-e a bor árát meghatározott színvonalon tar­tani 197 A kisüst közgazdasági fontossága 198 A Borászati Lapok 1932. évi termésbecslése 201 Szőlőt is lehet áruforgalmi pengő ellenében expor­tálni. '— Borkivitel Ausztriába a provizórium alatt. Borkivitel a magyar-cseh árucsere­egyezmény alapján 202 Megtaláltuk a helyes utat. — A mai hegyközségi állapotok 205 A magyar szesztermelés csupán az ipari szeszgyárak leállítása által menthető meg 206 Milyen borárakkal számoljunk szüretkor. — Lehet-e a bor árát meghatározott színvonalon tartani 211 A német szőlészeti kongresszus 213 Mustküldemények devizaszolgáltatási kedvezménye 216 Ki nevezhető borkereskedőnek 220 Megtaláltuk a helyes utat 221 Országos szőlészéti és borászati nagygyűlés Tokaj­ban 226, 232 A Gömbös-kormány borgazdasági programja .... 231 Borgazdaság és a képviselőház alelnöke 239 Én a magyar bortermelést talpra fogom állítani, a bortermelőket meg fogom menteni 243 A III. nemzetközi szőlészeti és borászati kongresz­szus 249, 253 November hó folyamán 3000 hl. magyar bor és must szállítható Ausztriába 255 A magyar borkiviteli egyesülés évzáró ülése .... 262 Uj irány a szőlőgazdaságban. — (Hozzászólások.) 265, 266, 270, 273, 278, 284 Borfogyasztási adót leszállították 270 Borászati Lapok kedvezménye 281 V 3. Irodalom. Annaire International du Vin 1932 39 A bor az ember életében 70 Értékes három gyakorlati gazdasági mü. A hitel alapja 97 Mit kell tudnia az építtetőnek a korszerű családi ház építéséről 199 Borászati Zsebnaptár 1933 262

Next

/
Thumbnails
Contents