Borászati Lapok – 64. évfolyam – 1932.

Tartalom

1. SZÁM. 65-1K ÉVFOLYAM. 1933. január 1. Oidal 4. Kérdést»k és feleletek. 9, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 41, 48, 49. számokban. 5. A „Frue,tus" közleményei. A központi szeszfőzdék válaszmányának állásfogla­lása a borpárlat előállításának szabályozása tárgyában kiadott rendelettel szemben .... A borpárlat termelésére kiadott engedélyek A vállalatok alkalmazottainak 1931. évi illetményei után járó nyugtailleték befizetése A borpárlattermelő szeszfőzdék figyelmébe. — November havi hivatalos termelési adatok. — December havi termelési adatok A borpárlat előállítására felhasznált bornak községi fogyasztási adótól való mentessége. — Idegen kerületben törköly- és seprőnyersanyag vásárlása Hig borseprő meghatározása és feldolgozása. — December havi hivatalos termelési adatok. — Január havi hivatalos termelési adatok. Január havi hivatalos termelési adatok Február havi gyümölcspálinkatermelési adatok A társulati adó után rertdkivüli pótlék fizetése Február havi hivatalos termelési adatok.... Március havi termelési adatok 3 11 12 22 29 52 86 91 97 98 104 Oldal Március havi hivatalos termeiéi adatok. — Április havi termelési adatok .. 137 A k écske és vidéke szőlősgazdák szövetkezete rend­kívüli közgyűlésének határozata 154 Az évvégi zárszámadások elkészítése 158 Április havi hivatalos termelési adatok. — Május havi termelési adatok 167 A szeszesital forgalmi illetéktételeinek újbóli meg­állapítása 171 Julius havi termelési adatok. -— Szeszadóhitel igénybevétele 202 Külföldről származó szilva és szilvacefre feldolgo­zásának eltiltása. A borpárlat előállí­tásának szabályozása 208 A borpárlat termelésének és forgalombahozatalának szabályozása 213 Augusztus havi termelési adatok 226 A borlepárlási engedélyek kiosztása 233 Julius havi hivatalos termelési adatok 234 Társulati adóbevallások benyújtása 246 Szeptember havi hivatalos termelési adatok. — Október havi termelési adatok 262 A borpárlat termelésére további keretelőlegek ki­osztása 287 6. Libertás közleményei. 39 86, 129. számokban. 7. Helyzetjelentés. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, számokban. 8. Vegyes hirek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 számokban. 9. Tudósítások. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, • 52 számokban. 10. Időjárás. 3, 7, 4, 7, 10, 16, 20, 24, 29, 33, 39, 41, 44, 47, 51, számokban. 11. Levélszekrény. 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 44, 50, számokban. Oldal ZSEBNAPTÁR N A BORÁSZATI ZSEBNAPTÁR tij naptári résszel és uj statisztikai adatokkal bővülve hagyta el a sajtót. Olcsóbb is Isit az ara! inden bortermelő és borkereskedő vegye meg a mindössze 1*50 pengős BORÁSZATI ZSEBNAPTÁRT! Helyben átvéve 1-30 pengő Felelős kiadó : Dr. Baross Endre «Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdal Részvénytársaság Budapest, IX., Üllől-ut 25. (Köztelek) 334105 - Felelős vezető: Magyary István

Next

/
Thumbnails
Contents