Borászati Lapok – 66. évfolyam – 1934.

Tartalom

1935. január 5 9 1. szám 1 ' , * TARTALOMJEGYZÉK (1934. ÉTI JANUÁR HÓ 1-TŐL DECEMBER WS.Ó 31-IG) Oldal 1. À „Borászati Lapok" cikkei írók nevei szerint. Dr. Anjcszky László: Rossz kilátások az idei nyár időjárására a peronoszpóra-veszedelem szem­pontjából 145 — A fagyvédekezés és fagyjelzés kérdésének haladása az elmúlt esztendő folyamán 152, 160 Braun Jenő. Időszerű munkák a szőlőben, pincé­ben, gyümölcsösben 49 — Néhány szó a szőlő metszéséről 61 — A potyautas 65 — Néhány szó a kaliforniai paizstetü véde­kezéshez 76 — Istállótrágya vagy műtrágya 85 — Téli fagykárok a szőlőben 89 — Néhány szó a szőlő trágyázásáról 110 — A préselt borseprő gazdaságos értékesítése 127 — Hogyan védekezhetünk a szőlőmoly ellen 199 — Újabb, még nagyobb szőlőmoly-járvány fenyeget 216 A pince nyári kezelése 224 — A szőlő és gyümölcs jégbiztosításáról 434 — A. gyümölcsösök telepítésének jövőbeni ki­látásai 436 Balogh István: A lengyelországi gvümölcskivitel nehé z^gei : 277, 285 Dr. Baross Endre: Szőlőgazdaság! kérdésekről .... 20 — A fővárosi törvényjavaslat és a borfogyasz­tási adó Zb — Képviselheti-e Hoyos Miksa gróf a magyar mezőgazdaság egyetemét ? — Emlékezés dr. Szabó Gyulára . 279 Bárány Győző : Séta a központi szeszfőzdék körül 3 26 89 Bíró Géza: Tervgazdálkodás a szőlő- é s borgazda­ságban 8 Ifj. Bókay János: Háromszázéves tokaji bor Var­sóba n 387 Czimborai Lajos: Tokajhegyaljai szőlőgazdálkodás a 18. században U2 Csetnay Ödön : Még egy-két szó a fővárosról 26 Szőlősgazdáink és a mezőgazdasági kamarai választások 37 — Magyarország helyzete a bortermelő államok köz t-.:. 90 — Szőlőgazdaságunk a statisztika tükrében... 75 Oldal Dicenty Dezső: A minőségtermelés a célszerű szőlő­gazdálkodás szolgálatában 46 Dréhr János: A gyümölcsöskertek trágyázása 303 Dőry Frigyes: A szőlők kötelező biztosítása jégkár ellen 113 Ifj. Dltrich Fülöp: Téli alma eltartása 220 marcifalvi Drisznyey László: Vészharang 348 Dr. Fekete Béla: A minőségtermelés a célszerű szőlő­gazdálkodás szolgálatában 69 Dr. FIló János: A műtrágyázás összefüggése a min­dennapi élettel 345 Dr. Földes Mór: A szőlőgazdaság a gazda védelmi jogszabályokban 118,126, 136 Fuchs Elemér: A borok katadynizálása 225 — A már erjedésnek indult must eredeti klosterneuburgi fokának, eredeti cukortartal­mának a meghatározása 318 — A szőlő törkölyének feldolgozása 323 — Az 1934-es évjáratú borok szakszerű kezelése 412 Garai Jenő: A borok javítása, kezelése és a bortör­vény 287 Gedeon Andor: A borpropagandáról és annak meg­szervezéséről 130 — Ausztria mint magyar borpiac 358 Dr. Gesztely Xagy László: Az Alföld jelentősége az ország gazdasági politikájában 257 — Szeszipar és borválság helytelen megítélése a közgazdasági irodalomban......... 314, 334 Dr. Györgyey Adolf : Védekezés a szőlőmoly ellen Braun-féle libex-eljárás szerint 1933. évben 128 Horváth Gábor: A hegyközségi törvény és a terv­gazdálkodás . • • 14 Dr. Ujhelyi-IIenekel Lajos: Palackozott lekupakolt borok forgalomba hozója nem felelős a le­pecsételt üvegekbe töltött borok minőségéért 15 Friss ribizkegyümölcs levéből származó ital­nak Ribizke gyöngye néven forgalomba hozatala ellen észrevétel nem tehető 38 — Jogi személy tulajdonában lévő italmérő üzletet csak bejelentett üzletvezető vezethet 68 — Ki készíthet tokaji ürmöst ? 133 — A fogadókban, vendéglőkben stb. nők alkal­mazásának korlátozása a közigazgatási ható­ságok hatáskörébe tartozik 146 OkU Dr. Ujhelyi-Henekel Lajos : Szeszesitalnak hitelbe kimérése miatt kihágási eljárásnak nincs helye 202 Irsay M. József : Emlékezés Wéber Endrére.. .21, 40 Kavácsy Zoltán: Európai sima vesszők gondosabb iskolázásáról 3$ Kolaueh Károly: Tisza-Maros szögében a helyzet változatlan 221 Dr. Kemény Jenő: Szőlősgazda társaimhoz ! Szőlős­gazdaszolidaritás 26$ Király Elemér: Szeparátor és katadyn szerepe a bor és must kezelésénél 315, 332 — Űjborok előkészítése centrifugával 340 — Édes, édeskés borok konzerválása 365 — Modern borkezelési eljárások 374 — Az idei borok hibái 429 Dr. Kováes József : A borkóstolók 181 Dr. Kosinsky Viktor: A szőlőtőkék visszaesésének okai 109 — A szőlő csonkázása 242 — Szüret után 347 — A szőlővesszők és oltványok minősége 379 — Mi lehetne a szüret alatti borárrombolás meg­akadályozásának hatékony eszköze ? ...;.. 363 — A szőlővesszők megszedése és elvermelése. 413 Lázár Miklós: A Népjólét vagy az Alkoholellenes Liga nem fér a bőrébe 84 Lengyel András:Két sürgős és fontos munka a gyü­mölcsösben 82 — A barackfák gutaütéséről 393 Leon Douarehe: A bortermelő Magyarországról... 248 Ifj. Leopold Lajos: A magunk bora 263 Báró Maleomess Albert: A magyar borkérdés vég­leges megoldása ...» 202, 211 Marton Dénes: A Fried-féle csemegeszőlő eltartás 33 — A szőlő minőségi termeléséről és egyéb kér­désekről 194 Dr. Miklós Aladár: Az irányított termelés a szőlő­gazdaságban és a pinceszövetkezetek érde­kében 1 — Beszámoló a badacsonyi borvidék helyzetéről 69 — Tegyék lehetővé a jégkárosult gazdák réz­gáliccal való ellátását 148 — Közgyűlés után 258, 266, 282 Orel Cariolán: Felesgazdálkodás, vagy amiből sem a gazdának, sem a munkásnak nincs haszna 15

Next

/
Thumbnails
Contents