Borászati Lapok – 68. évfolyam – 1936.

Tartalom

1937. január 2 I. Borászati Lapok 1. szám _JARTALOWJEG¥ZBK ÉVI JANUÁR HÓ 1-TŐL DECEMBER HÓ 31-IG) könyvtara | / N APLÓSZA| £1 r> 3 —— Ai A" Oldal JYujeszky László dr. Az európai szőlők fagyvédelmé­nek újabb fejlődési irányai 134, 141, 150, 158 Berky József dr. A hybridkérdés 4, 15, 48, 56, 98 110 — Ajnerikai hybridek 135 — A magas kordonművelésről 250, 260 Beke László. Milyen csemegeszőlőket értékesíthetünk a legjobban a külföldi piacokon 22, 30, 39, 45, 53 Bácskay Péter. Egymillió émber ingyen lakása és tűzrevalója 302 — Koldusszámok 356 •— Csemegeszőlőtermelésünk megmentése 381 — Karácsonyi remények 443 Budai József. Cseresnyetermelés 59, 67 — Még egy pár szó a zacskózásról 94 Bunzlau Pál dr. Az almamolykérdéshez 131 Baross Endre dr. Az 1936-os bortermés értékesítése 288 — Emlékezés Gömbös Gyulára 349 •— Bor- és szeszkérdés a földmívelésügyi minisz­tériumban 427 -— Ne lépjünk tévutakra 1 435 Braun Jenő. Az almamoly elleni védekezés kérdésé­hez . 67 — Megvédhetjük-e gyümölcsöseinket a jégkárok ellen 77 Almamoly-szőlőmoly 103 — A szőlőtőke gyökérápolása 108 — Készüljünk a szőlőmoly hernyója elleni véde­kezésre 174 — Mit láttam az olaszországi szőlőkben 276 Bunzlau Pál dr. Megfigyelések a mészkénlé alkalma­zása körül 155 Bakó Gábor. Szőlőmolyirtás nikotinnal 167 Bajor József. A cserebogarak irtása 171 -— A szőlő nemezbetegsége 252 *— A szőlő fenésedése 258 — A díóterímelés fontossága és új irányai .... 357 — Gyümölcsfák védelme a nyulak ellen 417 Cs. (j. Érdemes és lehet-e a Noah-szőlőket átoltani 26 — Mezőgazdasági szakoktatásunk a szőlős­gazdák szempontjából 158 Claus József. Köztes vetemények befolyása a gyü­mölcsfák növekedésére 409, 417 Darányi Kálmán dr. Reménykedjünk 1 Debreczeny Sándor. Hitbizományi reform 21 Dicenty Dezső. A bor 123 Dinvés János. Egy szomorú adatokat tartalmazó tudósítás — a sok közül ......... 380 Erdély László. A gyümölcsösök kezelésének propa­gandája 19 — Megbízható fagyjövendölés 27 — Gyümölcsfák tavaszi trágyázása 77 — A szőlő trágyázása 89 — Magyar kincsesbánya—a gyümölcstermelés 103 — Szabolcsi és szatmári gyümölcstermesztés 163 — A szőlő trágyázása 194 — Gyümölcsösök utótrágyázása 205 — Gyümölcsösök talajának nyári kezelése . .. 239 — őszi talajmunkák a gyümölcsösökben 433 Fekete Béla dr. Adatok gyümölcstermelésünkhöz 10 — A kénsavas káli jelentősége a szőlőben .... 31 — A káli jelentősége a szőlőtermelésben 84 — Irányelvek a gyümölcsfák műtrágyázásához 271 — A borfogyasztásról 432 Fleischmann Henrik. A csemegeszőlőexport kérdései 73 Fornády Elemér. Hogyan kóstoljunk 129, 136 — A szűrés különös tekintettel a ,,Seitz-féle Zenith 40" szűrőre 160, 168 — A csapról kimért hordósborok védelme a bor­virág és ecetesség ellen 192, 202 — Szüreti tanácsok . . 290, 298 —^ A must konzerválásáról 332, 341 — A móri szőlő-, gyümölcs- és borkiállítás bor­versenye 350 F. M. Leépítés-felépítés 120 — A gazdák és a bankok 142 A piac tragédiája és komédiája 230 — Vihar előtt 234 — Teherhatárrendezés és bankreform 298 FaltinErnő dr. A must és az édesbor eltartása újfajta elektrokatadyn-nel 291 Göllner Frigyes. Néhány újabb szó a zacskózásról 10 Garai Jenő. A bor és must szabad kénessavtartalmá­nak meghatározására szolgáló gyakorlati készülék módosítása 143 Gerő Zoltáu. A szőlő védelme egyes kártevők ellen 174,193,201, 273 — Szőlőfürtrothadás elleni kísérletek 273 — A szőlőfürtök eltartása 303, 312, 320 Gallé Viktor. Az amerikai almaszüret gépekkel és vasúti üzemmel 159 Havassy Mihály. Mit tanulnak a földművelésügyi minisztérium gyümölcsfaápoló tanfolyamain 113 — A bimbólikasztóbogár pusztítása 131 Horn János. Gyümölcsfák karózása 385 Jcnei László. Kísérlet földi mogyoró termesztésével 51 Juhász Pál. Szőlőfürtök biztos védelme 66 Jantsits Sándor dr. Bepillantás Jugoszlávia szőlésze­tébe és borászatába Kosinszky Viktor dr. Beszédes számok — A szőlő átoltásáról 69, 80, — A szőlő okszerű metszéséről — A szőlő fakó- és szürkerothadása — őszi és téli szőlőmunkák — A futóhomoktalajok javítása Kadoesa Gyula dr. A gyümölcsfák tavaszi rázása Kadoesa Gyula dr. Riadalom hernyók miatt K. L. A borfogyasztási adó furcsa kimunkálása . . . Kocsis Pál. „Hungária" legyen az új magyar szőlő neve Kup Béla. Néhány szó a hibátlan gyümölcsről .... — A hibátlan gyümölcs termesztésének 1936. évi tanulságai Kecskeméti szőlősgazda. Csemegeszőlőtermelésünk problémái — Piac és hivatal — Tavaszi gondok és gondolatok — Mi újság a szőlőhegyen .. . 112,130,138,144, f — Piaci botrányok — Egy a sok közül — Várospolitika és borértékesítés — A kocsmárosok és a borértékesítés ...... — Boszorkány tánc — Szegedi levél a terméskilátásokról és gazda aggodalmakról Lengyel András. A gyümölcsfák szeretetéről — Munkásnevelés a gyümölcsösben és szőlőben — A fiatal gyümölcsfák nyári koronaképzése — A gyümölcsfák törzsápolása •— A csemegeszőlő elkészítése piacra — Őszi gondok a gyömölcstermesztés körül . . — A gyümölcsfa ültetéséről 401, L. A. dr. Vámszemle, mint a borkivitel előmozdítója — A gyümölcsfák sebeinek kezelése Lázár Andor dr. Rekordmennyiségek az idei gyü­mölcskiviteli statisztikánkban Medveczky Károly. Helyet az agrárifjúságnak .... Miklós Aladár dr. Levél a Badacsonyról -— Megoldatlan kérdéseink ! Oszbaeh Antal. Oltványszőlők felújítása 71 P. L. dr. Az OKH adósok karácsonyi ajándéka .. — Szeszfogyasztás és .iszákosság Polgár Lajos dr. Válasz a ^íagyar Szesztermelőnek — Pro domo 2 — Az ipari szeszgyárak hangja a szeszivitóban — Állj, ki vagy ? Barát vagy ellenség........ Palugyay Ferenc. Magyarország és az osztrák piac Pataky Ferenc. Hogyan lett világhírű a kecskeméti kajszi .... — Amiről megfeledkeztünk Pálinkás Gyula dr. A bor és a must adásvétele súly szerint •— A borok savtalanítása 23, 31, 40 — A bor és a must savtartalmának meghatáro­zása 55 — A bor és á must kénessavtartaljmának meg­határozása •— A harmatgyökerezés — A bor hatalma — Pincegazdasági receptek 143 — Bordói lé vagy burgundi lé — Félszázados, küzdelem a peronoszpora ellen — Medárd napja és a 40 napos esők — A peronoszopra veszedelem. — Zöldválogatás, csonkázás és hónaljazás 220 — A beteg tőkék kiselejtezése — A fürtperonoszpora és a ,,bőrrothadás K . .. — A hordó és a dongák tanulságos példázata — Az üvegbélésnélküli impregnált cement­tartányok kérdése — Augusztusi teendők a szőlőben és a pincében — A must és az édésbor eltartása újfajta elektro­katadyn eljárással — Hordóborkő értékesítése — A kálium-metabiszulfit használata .... 309 — A penészes, rothadt szőlő helyes szüretelése — A mustok cukortartalmának hiteles fokolása — Az ókori népek szüretje 354, 365 — A sűrített must cukortartalmának mérése. — Táblázat a mustok feljavítására — A sűrített musttal való feljavítás gazdasági mérlege — A sűrítési hányad vagy rendement kiszámí­tása a must besürítésénél — A borok fagyasztása — A záptojásszagú borok kezelése . . .. < . 404 — A szőlő őshazája f R. Z. Az új év küszöbén. " Az osztrák borkivitel A bor és szeszkérdés A szesz és hegyközségi törvény javaslatok. A magyar szesztermelő Az ipari szeszgyárak A szeszkérdés rendezése Oldal 208 37 92 125 267 412 429 85 000 419 42 139 367 58 76 79 182 210 222 249 257 288 312 85 139 213 271 300 315 403 92 287 401 134 X 441 81 8 424 13 50 87 411 30 95 196 ­47 64 99 118 126 150 174' 183 199 209 226 235 251 258 259 282 291 299 319 333 351 375 359 371 381 389 395 413 438 1 13 21 30 45 53 61 Oldal — Termelési hitel papíron 69 — A gyümölcsszesztermelők megmozdulása... 79 — A tavaszi napsugár 87 — A gyümölcsszesztermelők mozgalmáról .... 97 — A bortörvény . 106 — A költségvetés 134 — A szeszkeret 141 — A középeurópai álla,mok 149 — A szesztörvényjavaslat 157 — A szesztörvény 173 — Szorongó érzéssel 181 — Nyugtalanító jelenségek ; 199 — Nem szabad 208 — Duna-Tiszaköze 225 — Jégeső 234 — A szőlőtermés várható kilátásairól 249 — Sajtópert indított • 257 — Szüreti kilátások 266 — A várható bortermés becslése 273 — Gömbös Gyula 282 — Balatonfüredi szőlésznapok 308 — A balatoni kongresszus 317 — Elpattant a húr 339 — Súlyos helyzetbe 349 — Darányi Kálmán 359 — Panaszok özöne érkezik 369 — A szüret 379 — Általános javulásról hallunk 387 — A szőlőgazdaság súlyos helyzete 395 — A borkérdés 404 — A borpárlatrendelet 411 — A tex-mésértékesítés 419 — Karácsony 435 Requinyi Géza. A borok megítélése határsz^mok és arányok alapján 14 — Ecetes bor savtalanítása 201 — A magyar borok borkősavtartalma 268 — Különböző hőmérsékleten végzett erjesztési kísérletek ! 284 — Fajélesztővel erjesztett borok tisztulása ... 302 — Okszerű szüretelésről, különös tekintettel a helyes erjesztésre 322 — Fajélesztők alkoholtűrése 342 — A borok újraerjesztésével kapcsolatos táp­anyagvizsgálatok 352 — A kénsav lekötődése és a kénezési mód befolyása a bor összetételére 361 f— Az első fejtés, a bor érése és kezelése 370 -— Erjedés, erjesztés, tovább erjesztés és újra­erjesztés 387 — Az első fejtés, a bor érése- és kezelése .... 405 — A borbetegségekről 421 427 •— Tej savképződéssel kapcsolatos borbetegségek 441 Rakovszky Hugó. A borecetforgács tisztítása .... 1H Reincr László dr. Szőlőmolyirtás ,,Libex"-szel ... 176 Rásonyi Papp Gedeon. Kisüstös társaimhoz.. 117 189 -— A szőlő és az epmberek 252 — Az árromboló hamisítványok 266 •— Kérő szó a kisüstösökhöz 346 Rajna Alfréd. A szőlő trágyázásáról 243 Sági Károly. Helyi szokások a szőlő tavaszi munkáinál 72 Sipos István. Az eredményes télialma terjnelés.,. . 425 Soós István. A gyengébb boroknál tavasszal fellépő borbetegségek 93 — Az ecetesedés 100 1H — Ecetes bor savtalanítása 201 — A borok savtalanítása szénsavas mésszel .. 266 — A magyar borok borkősavtartalma 268 — Az anyaélesztőkészítésről 283 — Különböző hőmérsékleten végzett erjesztési kísérletek 284 — A fajélesztőről 294 — Fajélesztővel erjesztett borok tisztulása . .. 302 — Faj élesztőink alkoholtűrése 342 — A borok újraerjesztésével kapcsolatos táp­anyagvizsgálatok .: 352 — Erjedésükben megakadt borok továbberjesz­tése 442 Sinkav Gyula. Ojtóviasz és fatapasz készítése házilag 121 131 Schandl Károly dr. Somló, a magyar vulkán —00<T fÜ*­Scholtz Albin. Németország egyes borvidékeinek elterjedtebb művelés módjairól . 227, 234 244 Szűcs János. Egy csodás szőLőfürt 128 Szlávik Endre. Kifizetődik-e a málna nagybani termesztése 147 — Gyümölcsök gondozása a fejlődés ideje alatt 189 dr. Szabó—Jilek Jenő. Az új román bortörvény végrehajtási utasításának ismertetése ..... 362 Tótli Lajos. A gyümölcsösök talajmunkái 35 Teleki Andor. Csemegetermelésünk jövője 82 — Utazás a keleti országokban 152 162 — Hogyan védekeznek a különböző államok a nagy termések árromboló hatása ellen .... 165 —• Franciaország idei bortemése 430 Teleki Sándor. A szőlőgazdaság és a szeszkérdés. .. 191 — A szőlő idei virágzásáról , 228 Zerkovvitz Lajos. Az osztrák borpiac helyzete 56 )

Next

/
Thumbnails
Contents