Borászati Lapok – 69. évfolyam – 1937.

Tartalom

Borászati Lapok 1. szám 5 1938. január 1 TARTALOMJ EGYZÉK (1987. ÉVI JVM VU HÓ l-TÖL DECEMBER HÓ ai-IG) Ohtal Baross Endre dr. Új esztendőre 1 — A borpárlatkérdés és az idei szüret 28 — Az új törvények a láthatáron 35 Baross Endréné. Tállyá 135 — Vázlatok a borról 354 Balogh István. Milyen a gyümölcstermelés jövedel­mezőségének előfeltétele 101 — A Gyöngyös-visontai borvidék 422 f Bácskai Péter. Értékrombolás 83 — Vert hadak és vakmerő remények 64 — Ebek harmincadján , 85 —• Üdvözlet Kecskemétnek ,. 158 —- Élni és élni hagyni 196 — Termelők és kereskedők a borértékesítés reformjában f 291 — Félmegoldások 324 Buza Béla dr. Megjegyzések a borértékesítés vál­ságához 219 Braun Jenő. A szőlőmoly eredményes irtása 189 — Gyümölcsértékesítés oh 1 201 — A francia borpropaganda és a francia bor idei nemzeti ünnepe 240 Csepreghy László. Milyen permetezőgépet vásárol­junk 61, 69 Claus József. Az almamoly elleni védekezés 167 — A gyümölcstermelés aktuális poblémái ... 429 Czapáry Bertalan. Kedvezőtlen időjárás a védekezésre 233 — őszibarack nyári metszése 257 — Az őszibarack nyári válógató metszése 265 — A téli alma szedése és eltartása 343 — A gyümölcsfák trágyázása 401 Dobos Sándor dr. Bortermelési adó 146 Domonkos Alajos. Borértékesítés 183 Dicenty Dezső. Borkereskedelmi eljárások és a származási hely védelme 237 Erdély László. A filoxéra kártétele elleni védekezés­ről 13 — Gyümölcsösök trágyázása és talajvizsgá­latok 33 — Gyümölcsösök talajának megmunkálása .. 109 — A kajszi gutaütéséről 149 — "A csemegeszőlő trágyázása 356 Erdélyi Szilárd. Gyümölcsfaápolás novemberben... 375 — Diófák telepítéséről -f-393 — A gyümölcsfák téli tisztogatása 409 F. L. dr. Az almavirág beporzása 17 Fornády Elemér. A fejtőtömlőkről 30 — A borospincéről 171 — Védőkészülék a borok megvirágosodása és ecetesedése .ellen 253 — Szüreti tanácsok az 1937. évre 312 — A kénessav alkalmazása mustban és borban 329 — Szőlő-, bor- és gyümölcskiállítás Kiskőrösön 342 —• Nehezen tisztuló 1937-es évjáratú fiatal borok kezelése 382 Gerő Zoltán és Ránky Sándor. A szőlők könnyezésé­nek s a könnyezés megakadályozásának élet­tani jelentőségéről 97 Giázer Géza. Hogy lehetne a szőlő kötelező jégbizto­sításával a szőlősgazdák krízisén enyhíteni ? 130 Grőber Aladár dr. Levél a szerkesztőhöz 392 Horn János. Időjárás és a gyümölcsfák terméket­lensége .* 65 — Gyümölcseltárolás pincében 351 Halmos Gvula. Helyesen végzett munkák a szőlőben 214 — Meráni szőlőkúrák 338 Ilj. Homola István. Jánoshalmai levél 398 Ifi. Imre József dr. Szőlőeltartás, mint háziipar.. 325 Izsák János. Néhány szó a must és borárak mini­málizálásához 406 Jeszenszky Andor báró. Semmi sem jó, ami felülről jön 338 f Keeskeméti szőlősgazda. Bort ingyen 38 — Szőlőárak és borárak 312 Kullmann László. Mi újság Ausztriában ? 404 K. Gy. I. A szőlőmoly irtása nikotinnal 86 Dr. Kosinszky Viktor. A szőlő metszéséről . 104, 113 — A szőlő földmunkáiról 163 Kováts Ferenc. A szőlőmolylepkék peteérési idejé­nek megállapítása 137, 198 Kemény Sándor. Néhány szó a cementhordókról . 172 Lengyel András. Védjük gyümölcsfáinkat a fagy­foltosságtól 9 — Ültessünk sok törpegyümölcsfát , 41 — A homoki szőlők trágyázásáról "~J*53 — A gyümölcsfák tisztogatásáról 73, 83 — Szőlőoltványokon a homokon 106 — Télialmatermesztés az alföldi homokon ... 141 Oldal Leugyel András. Föld válogatás a gyümölcsösben . 175 — A szőlőfürtök védelméről 182, 189 — A gyümölcs szedése és értékesítése 209 — A szőlő talajának porhanyítása és tisztán­tartása 213 — Növeljük a csemegeszőlő fogyasztását 228 — Nyári munkák a gyümölcsösben 249 — A csemegeszőlő előkészítése az értékesítésre 277 — A téli alma szüretelése 297 — A szőlő szüretelése 305 — Az idei gyümölcsvédelem rövid ismertetése 327, 335 — Gondolatok a csemegeszőlőtermesztés körül 340, 347 I — ösz a gyümölcsösben ^ 367 L8hne Vilmos dr. A borfogyasztási adó kérdése . 156 Dr. Lázár Andór. Néhány foniosabb kártevő elleni aktuális védekezés 217 — Gyümölcskivitelünk kilátásai 233 — ősszel vagy tavasszal ültessünk 375 — Idei gyümölcskivitelünk mérlege 40 Lőwy Sándor, A szőlőkaró 325 Molnár László. Vértetü elleni biztos és olcsó véde­kezés 83 Mel. Méhes szőlő vesszőkből 108 — Méhek a gyümölcsvirágon 117 — Rajok a szőlőben 216 — Eszi a méh a szőlőt? 270 — Érdemes-e a szőlősgazdának méhészkednie? 400 Medveezky Károly. Szőlősgazdák igazságos föld­teherrendezése 332 Marton Dénes. Amerikai alanyfajok gyakorlati hasz­nálhatóságáról 391 — Szőlészeti tanulmányutam Ausztriába 396,415 427 N. K. Levéltetüirtás biologiai alapon 225 Osztrovszkyné dr. E. Német Ágnes. A pirétrum újjá­éledése a rovarkártevők elleni védekezésben 87 — Olasz törekvések a csemegeszőlőtermesztés terén 111, 119 — Mitől függ a permetezés sikere 145 — A modern borkezells és a természettodo­tudomány * 353, 361, 371 — Csemegeszőlő a karácsonyi asztalon 426 Prohászka Ferenc. A fakórothadás nyári pusz­títása 7 — Biológiai védekezés a levéltetü ellen 49 — Mit kell tudnunk a permetezőkről és azok javításáról 114 dr. Pl. Hogyan dolgozik a francia nemzeti bor­propaganda bizottság 11 — Az 1936-ik évi bortermés 27 —i A borfogyasztási adó és a „Fogadó" című lap * álláspontja 80 •— A párisi Nemzetközi Borászati Kongresz­szus 230 — Harc a borcsempészek és talán a borfogyasz­tás ellen 306 dr. Polgár Lajos. A borhitel kérdéséhez 180, 188 — Szőlőtermelés és ipar 370 — Szólamok és igazságok 413, 424 dr. P. F. A borpárlatrendelet termelői megvilágítás­ban 135 dr. Pataky Ferenc. Mik legyenek a borértékesítéssel kapcsolatos intézkedések irányelvei 1 236 Pálinkás Gyula. A szőlő őshazája 1 — Savanyú borok kezelése 19 — Savtompítás szénsavas mésszel 27, 36, 44, 51, 59, 68 — A borok második fejtése 129 — 1 vagy 2 %-os bordói lével permetezzünk-e 1 161 — Nemzetközi értekezlet alkoholmentes italok ügyében 164 — A meddő hajtások válogatásának jelentősége 197 — A termőhajtások bekurtítása 205 — A szőlőtőkék csonkázása 221 — A szőlőfajták peronoszpóra érzékenysége .. 229 — A hónali::ás 245 — A kénszelettel való kénezés hátrányai 268, 276 A Hungária borkén mibenléte és gyakorlati alkalmazása 285, 293 — Rothadt szőlőből szüretelt mustok és borok kezelése 339 — Kénezési táblázat a must kénezésére 350 — A Bakr hos—Dionysos monda .. 388, 397, 405 — A borhamisítások hajdanában 420 R. Z. dr. A gazdasági élet 19 — A drágaság 44 ~t A borfogyasztási adó . 51 Oldal R.^Z. dr. A borfogyasztási adó 67 sr — A bortermelés és elmebaj 75 — Különös jelenségek 103 — A pénzügyminiszter m — A bortermés 119 —- Növekvő izgalommal 127 — A borértékesítés 135 — A borértékesítés 143 — Négy hónap 161 — Döntő elhatározások 169 —- Fellner Pál 187 — A termés értékesítés 195 — A terméskilátások 203 — Tíz hét 211 — A cementpincék 219 — Megjelent az érett szőlő a piacokon 235 — A termésértékesítés 843 — A borkérédésről 269 — Szomorú szüret 283 — Fabinyi Tihamér 269 Rakcsányi László. Kékderítés a gyakorlatban ... 3 — Hibák a kékderítésnél 155 Requlnyi Géza. A tejsavas-manitos erjedés 11 — Különféle borbetegségek és borhibák 22 — Chemiai borhibák 80 — A bogyórothadás hatása a termés mennyi­ségére és minőségére 294 — A sok cukrot tartalmazó mustok erjedése ... 322 — Különféle erjesztési módok 331 — A bor érése és kezelése 397 — A borbetegségek felismerése 405 Reizman Zoltán dr. A Rosta . 44 Ránky Sándor és Gerő Zoltán. A szőlő liönnyezé­sének s a könnyezés megakadályozásának élet­tani jelentőségéről 97 Sántha László dr. A pirregő tücsök kártétele szőlőben 387 Szalóky Imre. A szőlő érését gyorsító eljárások­ról 198 —- Mitől függ a szőlőkaró tartóssága 383 Szalóky István. Hol vegyünk gyümölcsfát 317 Soós István. A hőmérséklet befolyása az erjesz­tésre 314 — A borok fejtése 386 Sípos Lstván. Az eredményes télialmatermelés 25 S. I. P. Termő őszibarackfák nyesése 91 Steiner László dr. Borpropaganaa 356 Salac László dr. A szőlő trágyázása 28, 35 Somogyi Lipót. Mégis korán érik az Afus Ali .... 269 Szabó István. A hideg és a bor "30 — Magyar borok kvarclámpás vizsgálata .... 45 Szlávik Endre. Nyugalmi időszak alatti munkák a gyümölcsösben 33 — Gyümkölcshullás 57 — Irányelvek a gyümölcsös telepítése körül . 308 Szabó Gyula. Néhány szó a permetezésről és a per­metező gépekről 54 Szepessy Orbán dr. A borfogyasztási adó eltörlése és pótlása a községek háztartásában.... 127 Teleki Andor. A sűrített must kérdése 14, 21, 29 — Borkiviteli kilátásaink a nyugati államokba 283 T. E. dr. Külföldi orvosszerek borral — magyar , * tápszerkísérletek szőlővel 364 TCiridbott Kelemen báró. A borfogyasztási adó .. 85 r — Dicsőség a francia bornak 243 Vass Géza. Levél a szerkesztőhöz 164 Winkler Miklós. A borszőlő értékesítésének újabb lehetőségei 212 Id. Váry János. Mi lesz velünk ? 235 Kérdés és felelet 4, 16, 32, 38, 48, 70, 81, 88, 138, 164, 184, 192, 200, 206, 222, 230, 246, 254, 262, 272. 309, 334, 342, 350, 364, 374 392, 416 Borpiac 5, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 89 99, 107,115,120,131,139,147,157, 165, 173, 181, 191, 199, 207, 215, 223, 231, 239, 247, 255, 263, 271, 279, 287, 295, 303, 315, 323, 333, 341, 349, 357, 365, 373, 381, 389, 399, 407, 417, 423 Hírek 6, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 62, 71, 82, 90, 100, 108, 116, 124, 132, 140, 148, 48, 166, 174, 184, 192, 200, 208, 216,224, 232, 241, 248, 256, 264, 272, 280, 296, 307, 316, 326, 342, 350, 358, 366, 374, 383, 392, 400, 408, 416, 428 Könyvismertetés 8. 17, 24, 33, 49, 81, 90, 100, 124, 140, 156, 183, 208, 416, 492 \ \

Next

/
Thumbnails
Contents