Borászati Lapok – 69. évfolyam – 1937.

Tartalom

1938. január ! Borászati Lapok I. szám Oldal PálinkapiaP 8, 24, 32, 39, 48, 56, 64, 71, 82, 88, 99, 106/; 115, 123, 131, 140, 147, 156, 166, 174, 181, 191, 199, 208, 215, 223, 241, 248, 256, 280, 286, 296, 307, 316, 324, 334, 340, 350, 358, 366, 374. 381, 384, 399, 406, 417, 423 Külföldi borpiacok 16, 24, 31, 40, 48, 54, 62, 124, 204, 215, 224, 230, 252, 264, 334, 338, 350, 358, 363, 372, 291, 400 407 \övényvédelmi szoljjálat 132, 149, 159, 166* 175, 185, 193, 201, 209, 217, 225, 232, 241, 248 257 y 26 5 Szerkesztői üzenetek 49, 116, 124, 140, 148, 158A 201, 224, 296, 308, 327, 351, 359, 367, \ 374, 392 y>~rrrr7 400 Pálinkapiac 8, 24, 32, 39, 48, 56, 64, 71, 82, 88, 99, 106, 115, 13, 131, 140, 147, 156, 166, 174, 181, 191, 199, 208, 215, 223 , 241, 248, 256, 280, 286, 307, 316, 324, 334, 340, 350, 358, 366, 374, 381, 389, 399 406 Gyümölcspiac 217, 233 241 Közérdekű cikkek : 1. szám. Megállapították a rézgálicáral. — Megjegy­zések egy újságcikkhez. 2. szám. Téli munkák a gyümölcsösben. — Gyümölcs­fák koronatisztítása és ifjítása. szám. A világ bortermésének újabb adatai. — Lovasí­tott borügynökök. — Leszállították a kékderí­tés vizsgálati díját, í. szám. Szőlőkivitelünk az 1927—1936. években. — A gyümölcsfák víz- és tápanyagigénye. 5. szám. A borfogyasztási adó teljes eltörlését követelte a M. Sz. O. E. választmányi ülése. — A téli faültetésről. 6. szám. Jelentékeny emelkedés 1936. évi borkivite­lünknél. 7. szám. Nemzetközi borászati kongresszus Párisban. — Dr. Rege Károly OMGE főtitkár előadása. —• Magyar Borkereskedők Országos Egyesülete közgyűlése 9. szám. Küzdelem a borfogyasztási adó eltörléséért. — Kinevezték az Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanács tagjait. — Előkészületek a tavaszi gyümölcsfaültetéshez. 10. szám. A szeszkérdés és a borfogyasztási adó eltörlésére irányuló mozgalom. — Előkészületek a gyü­mölcsfa ültetéséhez. 11. szám. Borvita a képviselőházban. - A gyümölcsfa­ültetés tízparancsolata. 12. szám. A borfogyasztási adó számokban. — A nyers­nikotin beszerzésének módja. — Borbírálat eredménye a Mezőgazdasági Kiállításon. — A gyökérzet és a törzs gondozása új ültetésű gyümölcsfáknál. Oldal 13. szám. Tiltakozó nagygyűlés a borfogyasztási adó ellen. A M. Sz. O. E. előterjesztései 1936-ban. 14. szám. Javaslat az ausztriai borfogyasztás válságának elhárítására. •— M. Sz. O. E. közgyűlése. — Elővigyázatossági szabályok a nikotinos per­metezéseknél. 15. szám. A szőlőknek jégverés elleni önbiztosításáról. —• Hiányos szőlőtőkék pótlása. — Sebek kezelése a gyümölcsfákon. — Héj alá oltás. l<i. szám. Nikotin a növényvédelemben. — Gazdagyűlések a borfogyasztási adó eltörlése érdekében. — A vértetű. 17. szám. Országos tilatkozások a borfogyasztási adó ellen. — Új lehetőség előtt a magyar gyümölcs értékesítés. 18. szám. Mérgezések elkerülése permetezés közben. 1!). szám. Báró Waldbott Kelemen megnyitója az O. Sz. B. tanács ülésén. — Levél a szerkesztőhöz. — A borértékesítés kérdése a Duna—Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarában. 20. szám. A borértékesítés kérdéseiről tárgyalt a M. Sz. O. E. választmánya. — A levéltetvek irtása. — Védekezés a pókhálós moly ellen. 22. szám. Magyar borok állami ellenőrzőjeggyel való ellátása. 23. szám. Darányi Kálmán és Marschall Ferenc bejelen­tették a borértékesítés szerves keresztülvitelét. - Az M. Sz. O. E. választmánya elfogadta a vezetőségnek a termésértékesítésre vonatkozó tervezetét. — A bácsalmási borkereskedők adó­eltitkolása. — Mészlténié. 24. szám. Darányi Kálmán és Marschall Ferenc kijelen­tései a bortermés értékesítésével kapcsolato­san. — Nyilt levél dr. Alföldi Béla képviselőhöz. —- Nagymértékben növekedett a borpárlás kér­dése. — Júniusi teendők a gyümölcsösben. — Gyümölcsfák mohosodása. 25. szám. Marschall Ferenc képviselői jubileuma. — Témesváry Imre képviselőházi beszéde. 26. szám. A borecet-kérdésről. — Vigyázat, szőlőmoly­veszedelém fenyeget. — Egy új szőlőbetegség. — 27. szám. Igénybe veszik a boletta-alapot a szőlőgazdaság megsegítésére. 28. szám. Zombory Bertalan dr. miniszter' tanácsos. -— Az ampelológiai intézet a szőlők bélmegbetege­déséről. — A szőlő elrúgása. —. Az ágak alá­támasztása. — Az őszibarack ifjítása. 29. szám. Beszélő számok. — A szilva értékesítése aszalás útján. — Szamócatermés fokozása. — Fanyesés nyáron. 31. szám. Fürtápolás. —.Első félévi borkivitelünk. — A fiatal tőkék ápolása. 32. szám. Tájékoztató a bortermés értékesítésére tervbe­vett intézkedésekről. — A hordók vámmentes Oldal behozatalára vonatkozó rendelet. — Ország­szerte pusztít a molyjárvány. 33. szám. A hordóhiány. — Szőlőtőke London kellős közepén. — Adókedvezmények a szőlőbirtok után elemi kár esetén. — Nyári trágyázás a gyümölcsösben. — Gyümölcsfák átoltása alvó­szemzéssel. — Ribizke és pöszméte szaporítása. 35. szám. Országszerte lényegesen csökkentek a termés­kilátások. — A kajszíntermelésről. 37. szám. Országszerte megindul a szüret. — Gyöngyösi nagygyűlés. 39. szára. Országszerte megindul a szüreti árak alátámasz­tása. — A termésértékesítésre vonatkozó intéz­kedéseket tárgyalta a M. Sz. O. E. választ­mánya. — Megjelent a must besűritésére vonat­kozó rendelet. — A homoki szőlő hősének nagy ünnepe Nagykőrösön. — Rendelet a bornak szeszfőzés céljaira való felhasználása tárgyában. 39. szám. Várakozáson aluli a terméseredmény. — Gyü­mölcsfamagvak értékesítése. 40. szám. A gyöngyösi borászati nagygyűlés. — A ter­melői kimérések kereseti adója. — Üres hordók és a bor vasúti díjszabása. 41. szám. A szüret. — Új lehetőségek a szőlő- és gyümölcs­értékesítés előtt. 43. szám. Az állami borpincék. — Darányi Kálmán meg­nyitotta az állami borpincéket. — Mi történik Amerikában a magyar borral ? — Ismét a bor­termelők kereseti adóztatásáról. — Mikor ültes­sünk szőlőt, ősszel vagy tavasszal ? 44. szám. A szüret után. -— Szabó Jilek Jenő dr. távozása. — Gyümölcsfák hibás ültetése. — Az alma- és körtetermés ellenségei. 45. szám. ,,A Magyar Szesztermelő". — A seprőbor prése­léséről. — Külföldi szüretek eredményei. — A fák előkészítése az ültetéshez. — A fehér­borok szüret utáni egyszerű kezelése. 46. szám. A szőlő téli fedése. — Idősebb fák átültetése. 47. szám. Boros menű. •— Pertó Kálmán interpellációja. — Rendelet a bornak szeszfőzés céljaira való fel­használásáról. 48. szám. A szőlőgazdaság. — A hordók ászokra helyezése. —- Az almamolyról. — Kötelező a paizstetű irtása. 49. szám. Szőlőmagolaj készítése törkölyből. 50. szám. Báró Waldbott Kelemen. — Marschall Ferenc ünneplése. — A bor baktériumölő tulajdon­ságai. 51. szám. A M. Sz. O. E. választmányi ülése. — Divatba hozzák a révfülöpi bort. 52. szám. A hegyközségi törvényjavaslatot tárgyalta a M. Sz. O. E. választmánya. — Baross Eridre dr. 30 éves agrárújságírói jubileuma. — Időszerű munkák a gyümölcsösben. A tél a tanulás és továbbképzés ideje. Pengő Braun J. : Szőlőmoly és szőlőilonca elleni védekezés új módja —-30 Rakovszky Hugó : Borecet —-30 Vogt Vilmos, Sándor Zoltán : Szőlő mester­séges megtermékenyítése és a kénezett borok és gyümölcsök mérgező hatásáról —30 Szege Bálint : A gyümölcsfák növényi és állati betegségeiről és az ellenük való vé­dekezésről —*30 Rakovszky Hugó : A bortörköly értékesítése —30 Ra covszky Hugó : A borkereskedelem szokványai —30 Osztrovszkyné : Bor a szakácsműv jszetben —40 Fuehs Elemér : A borok kékderítéséről... —40 Vargha Imre : A szőlőtő alak-, bonc- és élettana —-50 Vásároljunk szakkönyveket í Pengő Soos István : A borok betegségei, hibái és azok javítási módja —'60 Drózd Jeníí: A szilvaszeszfőzdék üzeme, tekintettel a nemes pálinka előállításá a —-30 Grábner Emil A szőlő műtrágyázása.. . —30 BekeLíiszló : A magyar gyümölcs jövője ... 1-50 Beke László: Kivitelremit és hol termeljünk (színes térképek) 5-— Erdély László : Gyümölcsösök, kerti vetemé­nyek és virágok okszerű trágyázása .. 3'— Erdély László: Gyümölcs és szőlő sikeres termesztése 4*80 Requinyi Géza : A must erjedése és a bor bakteriológiája (pályadíjnyertes munka) 1-20 Fárl László : Adatok az almamoly és az el­lene való védekezéshez 1-20 Pengő Szalóky Imre : A sikeres szőlőmolyirtás módjai 1-40 Fend Károly : Szőlőművelés 2— Pettenkofíer Sándor : Szőlőművelés ....... 8— Pettenkoffer Sándor: Borgazdaság 8-— Pettenkofíer Sándor : Ay , incegazda 2— Baross Károly : A szőlőművelés politikája .. —20 Dr. Druekcr Viktor : A szőlőgyógymód .... —20 Dr. Drucker Jenő : Magyarország szőlőgaz­dasága —60 Dr. Osztrovszkyné : A bor az ember életében 2— Pogonyi Bernát : Bort igyunk-e vagy pálin­kát? —30 Dr. Baross Károly—Dr. Drucker J. Fran­ciaország szőlőművelése 2'— Dr. Drucker Jenő : A mi nemzeti italunk ... 2— A könyveket a portó külön felszámítása mellett postafordultával megküldi kiadóhivatalunk. /

Next

/
Thumbnails
Contents