Borászati Lapok – 72. évfolyam – 1940.

1940-01-01 / 1. sz.

I»<i1tt liqwk 1, nám IUO. Január í BORPIAC 8 HENGERES, 3 TONNÁS ALVÁZ VÁMMENTES ÁRA: 2 darab abroncsozott) készpénzQgyletnél P 5850"­(32x6-os) pótkerékkel i hitelügyletnél P 5900'­FORD MOTOR R T. BUDAPEST ELADAS. s FORD MOTOR RT„ BUDAPEST V, Kossuth Lajos.tér 18. TELEFON: 111-980. HAHNARTHURcs TÁRSAI, BUDAPEST VI., Andrátsy-út TELEFON: 113-619. 1 0. Az ünnepek alatt vételek nagyobb tételekben lem fordultak elő. A karácsony előtti fogyasztás az lőző évek fogyasztását lényegesen meghaladta. Külö­lösen palackbor-üzletekben volt nagy a forgalom s az ünnepek alatt mindenütt igen sok bor fogyott. A közvetlen karácsony előtti és utáni szokásos sendesség nem volt tapasztalható a borpiacokon, ! borok iránt állandó érdeklődés nyilvánult meg a >evők részéről. A hideg időjárás igen kedvezett a jorfogyasztásnak. E héten az alábbi jelentéseket kaptuk: Örkény. (Tóth József esp.-plébános jelentése XII. 27-ről.) Kz ünnepek miatt is, meg egyébként is a szőlő nyugalmi illapotban van. A bor forgalma az ünnepek beköszöntése lőtt mintha élénkebb lett volna, mert sok szállítást lát­unk a Budapest—Szeged transzverzális úton. A kisgazda jor is elkel már 34—38 fillérért, tekintet nélkül fokára, nert a készletek nagyon fogynak. Csengőd. (Lakits József int. jelentése.) A külső munká­atok mindenütt befejezést nyertek. Pincékben az első ejtések befejeződtek, a borok nehezen tisztulnak. A termés nennyiségre-minőségre elég kielégítő. Borpiac lanyha, csak vendéglősök részéről van némi érdeklődés, kereskedők íem jelentkeznek. Kiskunmajsa. (Bede Adolf jelentése XII. 27-ről.) \ szőlőknek kétharmadrésze be van takarva már és a Vincékben a fejtés folytatódik. A borpiacon a kínálat erős­lödik, bár az árak még mindig tartottak. A kereslet nem udja a kért árakat egyelőre megfizetni és így komolyabb sladás nem történt. Kisebb tételekben úgy kadar, $ mint töldfehér borért 10—11 %-ig 2-3—2-4 fillért fizetnek Mall.­.'okonkint, míg 11%-on felül 2-5 és 2-6 filléres alapon vásárolnának fejtve, míg a termelők jóval többet szeretné­lek elérni. Balatonföldvár. (Aszalós András jelentése XII. 28-ról.) K szőlő pihen. A borok fejtése folyik. A borárak tartottak, 10—20—30 hl-es tételekben literenkint 50 filléres eladások történnek. Csongrád. (Dinnyés János jelentése XII. 28-ról.) A jstőlőmunkák a hideg, fagyos időjárás miatt majdnem mindenütt szünetelnek. A homok fagyos, pihen alatta a szőlő, csak kár, hogy hiányzik a védő hótakarója. A bor­piac forgalma élénkebb volt az ünnepek alatt. A vendég­lőkben, korcsmákban jó volt a fogyasztás és a termelőktől is jelentősebb tételeket vásárollak a vidéki kocsizó vevők. Az árak továbbra is tartottak, általában 30—35 filléres 4rakat fizetnek literenkint, kisebb vásárlásoknál. Mail.­fokonkint 2-2—2-4 fillérért kelnek a fejtett borok, minőség szerint. A kínálat közepes. A borok első fejtését most végzik. Az átlagborok 11 fokosak és sillerszínüek. Vannak 13—14 fokos, príma vörösborok is, ezekért minden árat megfizetnek manapság. Bácsalmás. A borpiac továbbra is szilárd, a lanyhulás az ünnepek előtt sem állott be. Mint megállapítható, ilyen jelentős mennyiségben régen szállítottak el újbort és mustot a Bácskából s így a termelői készletek jelenté­kenyen leapadtak. A gyengébb minőségekért 2—2-5 fillért, a jobb minőségekért 2-5—3 fillért fizetnek fejtve fokon­kint. Bácsalmásról szeptember óta összesen 436 vagon bort szállítottak el. Szekszárd. (Hayt Ferenc ny. szől. és bor. felügyelő jelentése XII. 27-ről.) Az ünnepek után sem szűnt meg a borok iránt a kereslet, hetenkint többszáz hektoliter bor cserél gazdát 45—55 filléres árakban, ab pince, vevő hordó-ürtartalma szerint átvéve és fizetve. Sopron. (Conrád Lajos ny. gazd. felügyelő jelentése XII. 27-ről.) A fagy és havazás a szőlőkben az összes munkákat megszüntette. Boreladás egészen szünetel. A termelők 3 fillérért nem adnak el, A borfejtés folyamat­ban van, már majdnem teljesen letisztultak, elég jók. Bicske. (Kővágó Antal jelentése XII. 28-ról.) A pár­napos fagy következtében az utak a trágya kihordásához megjavultak. Most már megszűnt az az aggodalom, hogy trágyázatlanul maradnak a szőlők. A borpiac változatlanul csendes. A borok elsőfejtése teljes erővel tovább tart. Pákozd. (Heim József jelentése XII. 28-ról.) A borpiac az ünnepek hetében élénk volt, több eladás jött létre 43—45, 12%-os musoktály 50 filléres árban, jobb minő­ségű borokkal rendelkező gazdák az eladással várakoznak. Jászberény. (Tóth János jelentése XII. 28-ról.) Szőlők­ben trágyázás folyik. A borpiaci helyzet továbbraiaváltozat­lanul szilárd, inkább jóminőségű fehér áru iránt élénk a kereslet, a 11-5—12-5 %-os borokért 38—45 fillért fizet­nek literenkint. Gyöngyös. (Földmíves-Gazdaköri Szövetkezet jelentése XII. 27-ről.) Az ünnepek előtti nagy kínálat a hét végére megszűnt és ez azonnal az árak szilárdulását okozta. A kereslet emelkedett, úgyhogy a hét eleji 2-5 filléres Malligand-fokonkinti árak 2-6-re emelkedtek. Piros borok­ban nincs kereslet, fekete otelló iránt ismét élénkebb az érdeklődés. ^7rílnkQ70lnt keres ek "emői telepemre szakiskolai képzettséggel OlUIURDlCIUI és hosszabb gyakorlattal Előnyben, aki m r pi n cé* szeict is vezetett. Keresek továbbá nUÍimnlPCkartnnit szakképzett és ho szabb gyakorlatú yfUIIIUlübRÖIieSZl, Bizonyítványmásolatokat fizetési igények megjelölésével kérek Dr. Halásx László, Cegléd . >fi f„ és gyönyörű kivitelben színes szűlöképeket árusit lapunk • kiadóhivatala. 0. mi ^^MMfcl'' • dfm?í m / •IIP' W' uF Jjjfgla í vk/I • knsSBi, [ffijglpÉig^^ V-J^y.t ^Rlf i'Til'Stia|^fc^iz>i TiW&k—J Trágyázznn k tőxegfekál­trágyával! T* la IJm vitáira, kertészet! aélokra, trAgyalé szagtalanítására olcsó tőzeg-korpa is kapható! Trágyázznn k tőxegfekál­trágyával! T* la IJm vitáira, kertészet! aélokra, trAgyalé szagtalanítására olcsó tőzeg-korpa is kapható!

Next

/
Thumbnails
Contents