Borászati Lapok – 75. évfolyam – 1943.

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK (1943. ÉVI JANUÁR HÓ I-T OL. DECEMBER HÓ 31-IG) B. V.: Koronaalakító metszés . : 46 Harra István dr.: Peronoszpóra elleni védekezés és a rézgálichiány 79 Csorba Zoltán dr.: Gyümölcsfapermetezés mészkén­lé Vél 28 — (iyümölcsfapermetezési kísérletek 112 Dieenty Dezső: Tegyünk el télire minél több cse­megeszőlőt 1 237 Erdély László: A szőlő talajának megmunkálása .. 21 — Háborús trágyázás a szőlőben és gyümölcsös­Essö Andor: A szőlő megvédése peronoszpóra ellen 111 Fornády Elemér: Minden hordó megtelt 40. 45 — Időszerű munkák a szőlőben 80 Időszerű munkák a pincében 88, 116 Időszerű munkák a pineéoen 116 — Tavasz a szőlőben 121 — Szeptember a szőlőben 229. 235 — A szőlészeti és borászati átmenetigazdálkodás gyakorlati előkészítése 361, 307 Francé Raul: Mi a bor 255 Gerő Zoltán: Időszerű munkák a szőlőben, a pincé­ben és a gyümölcsösben 3 — Februári teendők a szőlőben és a gyümölcsös­Márciusi teendők a szőlőben és pincében :... 63 — Áprilisi munkák a szőlőben és a gyümölcsös­ben — Július a szőlőben, gyümölcsösben és a pince­ben 159 — Október a szőlőben, a pincében és a gyümöl­csösben 249 — November a szőlőben és a pincében 268 Grábner Emil: A szőlőtrágyázás mostani kérdései 85 1). Gerjes Sándor: Levél a szerkesztőségnek a munkáskérdésről 85 Gombkötő Antal: A kajszibarack gondozása 130 Horn János: A gyümölcsfák permetezésének haszna 99 Husz Béla dr.: A meggy megtermékenyítéséről .. 148 — Beszámoló a bimbólikasztóbogár elleni kísér­leti védekezésről 244, 249 — Gyümölcsxéniák .\ 286 irány ok József: Beszéljünk tovább az 1912-es évjá­ratról 28, 34 Gondolatok a szőlő tavaszi munkálatai előtt.. 61 Jeszenszky Andor br., dr.: Miért tokaji a tokaji.' .. 93 -p Borkereskedelem -.22, 121 183 Irsay M. József: Milyen legyen az idei csemege­szőlő ára? 194 Kuilinann László: Az 1943-as év gazdasági szem­szögből nézve 2 — Az idei bortermés kilátásai 193 Kasesák Endre: Megvédhetők-e a szőlők porozással? 104 Kovác-s Nándor: Levél a szerkesztőhöz 40 Körmendy Zsigmond: Gyümölcsfáink téli gondo­zása 4 Kisdi Ferenc: Mit kell tudni a gyümölcstelepítő­nek 207. 220 Kosinsky Viktor dr.: Visszatekintés 15 — A megnagyobbodott Magyarország szőlőgazda­sága 67 A szőlő és almafák sárgulásaiuak okairól .. 219 — Hogyan szüreteljünk .' 241 Köpe Dezső: Időszerű teendők a gyümölcsösben .. — Időszerű teendők a szőlőben 310 Korponay Kornél: Az őszi barackfák levéll'odroso­* dása 113 Király Ferenc: Hogyan takarékoskodhatunk a réz­gáliccal 91 Kleisl Gyula: Harc az almabimbólyukasztó bogár » ellen 172 Kurelec Viktor dr.: A szárított szőlőtiéj táplálóér­téke x 261 Lengyel András: Gondolatok a 75 éves Borászati Lapok körül 13 - Az idén várható szőlőtermésünk mennyiségé­ről 82 - A szőlőfürtök megvédéséről ...*. 129 — A szőlőtalaj időszerű munkái 153 Laczy Géza: A meggy megtermékenyítéséről .... 202 Marton Dénes: A csemegeszőlő 7. 13, 21. 32, 37, 50. 55 T- A talajuntság « 145 — Hegyközségek képviselete a hegyközségi ta­uácsbun 308 Máthé János: A homoki szőlők hasznosítása spárga köztestermeléssel 64 Nagylaky Károly: A gyümölcsfák ültetéséről 59 — Magastörzsü vagy bokorgyümölcsfákat ültes­sünk ....• 65 — A gyümölcsfák törzsképzése, koronaalakítása és metszése 70 — A gyümölcsösök talajviszonyai 82 -— A gyümölcsös talajmunkáiról 148 — A nyári hígítású mészkalé házi főzése .. 160 — A gyünölcstermesztés törvényes szabályozá­sáról 178 — Mit termeljünk a gyümölcsfák között ? 208 Orsz. Magy. Kir. Szőlő- és Borgazdasági Kísérleti Intézet: Hogyan takarékoskodjunk a rézgálic­cal, a rézmészporral és hogyan használjuk a l'eketegálicot 115 Palctay Dénes dr.: Darázsirtás 242 Preczner Gábor: Öszi talajmunkák a gyümölcsöd ben 268 — A gyümölcsösök telepítéséről 304 Pataky Ferenc dr.: Memorandum a hegyközségi törvény módosítása tárgyában 295 Pálinkás Gyula: A szőlőtörköly és a takarmány­hiány 3, 8 — Szőlőkataszter ; 9 — A szőlőtőke döntése 15 — Tápanyagok körforgása a természetben ...... 22 A szőlő bujtásának különféle módjai 27. 33. 39. 44, 51 — Az öreg vagy hibás tőkék és szőlők megifji­tása 4 62 — A gyökérképződés feltételei és egyéb körül­ményei 69. 73 — Küzdelem a szőlőilonca ellen 80 — Rügvdugványók és zölddugványok készítése 87. -93 — A svájci peronoszpóra elleni küzdelem 1942-ben 88 — A gyökereztető iskolák telepítése 98, 105. 117. 123 — Otelló-noah-delaware 103 — A szőlő gyöngyszemölcse és a molypeték litt — A jégesők és a jégkárbiztosítás 12s — A szőlő nemezbetegsége vagy szöszösödése .. 134 - Tavaszi fagykárok szeszélvessége 139. 147 — Bordóilé és feketegálic kombinált permetleve 146 -- A zöldoltványok készítése és gondozása 151. 157, 164, 169 — Az új boroshordók előkészítése 157 — A fenolftalein-kémlőpapiros készítése házilag 159 — Tíurosfös borospalackok 163 \ •• . • * . 1 «o • ié.> 1 . lilli^civ/tiu- íj/wiv iCsieij i'J* — A vörösboros hordók és a fehérbor 170 * — Zivatarok és viharok 175 — A pinceerjedés 18.3 A szárazság 187 —/ A fasz énpor használható-e a borok -tzintelení­tésére 195 A hordók karbantartása 199. 2Ô5 — A darazsak kártétele és az ellenük való véde­kezés 211 — A szárított szőlő készítése és felhasználása .. 217 — A hordók hivatalos hitelesítése és házi ako­lása, köbölése 225 V Zselatin helyett cellulózetér-derítés 241 —£ ATnüst cukorfoka és a bor szeszfoka közötti összefüggés 247 — A borászatban fontos mikroorganizmusok elő­fordulása és a fertőzés körülményei a szőlő­ben 255. 259. 266 V Kénfizési táblázat a must kénezésére 262 - Mennyi az erjedési térfogatveszteség 265 A sima és gyökeres vesszők, oltványok el ver­melése ' 272 — Jelzőtáblácskák tartós felírá>a 274 —f Mennyi szénsav fejlődik az erjedéskor? 277 — A szőlő fedése 285, 2<*2 — Csak előzetes próba alapján fejtsünk először 284 — A pincegazdasági fejtőtömlők gondozása 297. 303 — A borkere'skedők, vendéglősök és korcsmúrb­sok borszakmai kiképzése 308 Rónay Ernő: Állandóan visszatérő gondja 7 — Zsidó szőlőbirtokok egyrészének kísérleti bir­tokká való átalakítása '. 19 — Fontos intézkedések idején 43 — Érdekképviselet és mezőgazdaság 49 ,— Gazdalajstrom, gazdakönyv és gazdalap 55 --/ A feketegálic 61 / — Márciusi por, aranypor 67 —* Március vége 73 Közellátási igazgatás és a hegyközségek 85 — A borkereskedelem 91 Boldog húsvéti ünnepeket 97 — A kiadós májusi eső .' 116 " í Hordóhiány 121 Súlyos fagykárok jgg Hamisított rézgálic 133 Panaszok a borospalackok hiánya miatt 139 i — Medárd napján esett 145 I — A szőlőgazdaság iparcikkekkel való ellátásá­nak intézményes biztosítása 151 — Fontos ügyekben 175 — Az abroncsvas elosztás és a hegyközségek 181 — A szőlőgazdaság gabonakiutalása 199 — A termésbecslések 223 — Mi az a MASZOBSZ rendszer' . ! 223 — A szőlősgazdák gabonaellátásával kapcsola­tos mustnak és bornak beszolgáltatása és a MASZOBSZ pincék szerepe 224 — Hírek a külföldi borpiacokról 235 — A mustspekulációról 254 — Mégegyszer a spekulációról !'*!! 271 — A szőlősgazdák gabonaellátásával kapcsola­tos bornak (mustnak) mikénti beszolgáltatása 277 — Karácsony előtti gondolatok 301 Requinyi Géza: A bor eeetesedése 74 ~ "AHjogyó érésé 213 ~ KÜlö]itále_erjesztési módok 254 — A trorbetegségek megelőzése és az ellenük való védekezés 271 — A borok betegségeinek felismerése 277 — Az újbor érése és kezelése 283 IÎ. R.: Védekezés a gyümölcsök kukacosodása eilen 135 — Mennyi permetlé szükséges a gyümölcsfa per­metezéséhez? i4i Sóos László: Levél a szerkesztőhöz un Szalóky Imre: Küzdelem a szőlőilonca ellen kötött talajú sík szőlőkben 75 Szabó István: A pince felmelegedésének hatása a borokra ],,<, — Magyar bor szlovák állami ellenőrző jeggyel 184 Szabó Béla: A cukornélküli gyümölcsfeldolgozás módjai )>q — Gyümölcsaszalás ms Sz. B.: A gyümölcs eltartásáról 232 Terray Lajos dr.: A bortörvényekbe ütköző kihá­gások y] — Borkihágási bőnk róni ka 208, 215, 267 Ta 11 gl Herald dr.: Szőlőlévé! mint t^Vfrpiniiy ... —^ A szőlőmag mint csirketakarmány 256 Fbrizsy Gábor dr.: A szelidgesztenye gombabeteg­76 — A diófa néhány jelentős betegsége 166 — Gyümölcsfáink és a farontó gombák 178 FL: Lehet-e szőlőt ősszel vagy télen ültetni? 279 Zsigmond Gyula: Svájci borkivitel in;> Könyvismertetés: 10, 71, 77. 95. 100. 306. 155 172 202 209, 221, 239. 245, 257, 261, 269 311 Borpiac: 5, 11. 17, 23, 29, 35, 41. 47. 53. 59. 65, 71. 83. 89. 95. 100, 107, 113, 119. 125, 131. 137, 143, 149. 155, 161, 167. 173. 179, 185. 191. 197, 203. 209, 215. 221. 227. 233. 238, 245. 251, 257. 263. 275. 281. 287. 293. 299. 305 31 ] Pálinkapiac: 4. 11, 17. 29. 41. 47, 53. 59. 65. 71, 77. 83. 89, 95. 113. 119. 125, 131, 137, 143. 149. 167, 173, 179, 185. 191. 197, 203. 209. 215. 221, 227. 233. 245. 251, 269. 281, 287, 293 299 Szerkesztői üzenet: 10. 23, 71, 77, 100. 119. 143. 161. 173, 191, 209, 215, 221, 245. 251, 263, 275, 287. 305 311 Kérdés-felelet: 5. 11, 71. 125, 143, 149. 177. 201. 214. 239, 244, 250, 269. 275, 280. 299. 305 311 Hírek: 35. 38, 106, 112. 134, 14t». 290, 208, 218 226, 242, 284 299 Növényvédelmi Szolgálat jelentései: 106. 117. 118. 124. 130. 136. 142. 154, 166. 166. 172. 178. 185. 190. 196 Rendeletek. Rendelet a legkisebb és legnagyobb gazdasági munkabérekről (111 1943.) 14 Rendelet a zsidóhaszonbérletek felmondásával kap­csolatos eljárások gyorsításáról és egyszerű­sítéséről (140 1943.) 14 Rendelet a gazdasági munkabérekről (211 1943.) 25 Rendelet a mezőgazdasági munka végzésének biz­tosításáról (410 1943.) 29 Rendelet a zsidóingatlanok jelzálogos terheinek rendezéséről 29 Rendelet a borfogyasztási adó felemeléséről (29® 1943.) 32 RACOSOL és UJ NOVENDA Dinitró=oithó=kresol tartalmú permetező­szer, pajzstetû, valamint az összes áttelelő rágókártevok biztos elpusztítója• A legjobb téli permetezőszerek, rügy fú ró, bimbó * lukasztóbogár és i l on c a ellen. Részletes ismertetővel szolgál: "ÄfiRfl" flMllV Növényvédelmi és Mezőgazdasági R.-T. Budapest, IV., Fehérhajó-utca 2. m 4

Next

/
Thumbnails
Contents