Borsodvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1920-09-16 / 36. szám

913—920. szám. ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. ' ' - 'V . Tiszagyulaháza község vadászat joga az 1921. évi február hó 1-én kezdődő 10 évre f. évi szeptember hó 25-én d. e. 10 órakor Tisza­gyulaháza község házánál nyilván , s árverésen bérbe fog adatni. Az árverési «Itételék a tiszaszederkényi körjegyzői hivatalban a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők. Tiszagyulaháza. 1920 augusztus 31. Elöljáróság. Klein, Ludvig és Szelényi r.-t. Miskotez.

Next

/
Thumbnails
Contents