Borsodi Szemle, 1971 (15-16. évfolyam, 1-4. szám)

1971 / 1. szám

Borsodi Szemle A TIT Borsod megyei szervezete, a megyei és a városi tanács folyóirata Szerkesztőség: Miskolc, Széchenyi u. 16. Felelős szerkesztő: Dr. Kun László (Postacíme: Miskolc, NME Marxizmus— Leninizmus Tanszék. Telefon: 13-691/272) A szerkesztő bizottság tagjai: Dr. Kádár László (a szerk. biz. elnöke) Dr. Bodgál Ferenc Csabai Kálmán Dr. Hetényi György H. Szabó Béla Dr. Farkas József Dr. Károly István Dr. Lengyel Béla Nagy Zoltán Dr. Nemecskay Tivadar Dr. Novák István Tok Miklós Tóth Pál Dr. Zétényi Elek Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Wirth Lajos Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (KHI. Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215—96162 pénzforgalmi jelzőszá­mára. Előfizetési díj: 1 évre 24,— Ft. Kéziratot nem őrzünk meg. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1971. III. 20-án Index: 25 905 E SZAMUNK SZERZŐI: BÍRTA ISTVÁN: az MSZMP KB. pol. munkatársa; DR. BODNÁR FERENC: a B.-A.-Z. megyei pb első titkára; DR. FOGARASSY LÁSZLÓ: könyvtáros (Bratislava); DR. KABDEBÓ LÓRÁNT: a Petőfi Ir. Műz. főmunkatársa; DR. KENDE ISTVÁN : a Párttör­téneti Int. munkatársa; DR. LENGYEL BÉLA: az NME docense; MAGYAR SÁN­DOR: a B.-A.-Z. megyei Tanács munkaügyi oszt. vezetője; DR. MERÉNYI LÁSZLÓ: a tört. tud. kandidátusa; RÁTKI ANDRÁS: az NME adjunktusa; DR. VARGA GABORNÉ: a B.-A.-Z. megyei Tanács elnökhelyettese.

Next

/
Thumbnails
Contents