Borsodi Szemle, 1972 (17. évfolyam, 1-4. szám)

1972 / 1. szám

Borsodi Szemle A TIT Borsod megyei szervezete, a megyei és a városi tanács folyóirata Szerkesztőség: Miskolc, Széchenyi u. 16. Felelős szerkesztő: Dr; Oltyán Béla A szerkesztő bizottság tagjai: Dr. Kádár László (a szerk. biz. elnöke) Dr. Bodgál Ferenc Csabai Kálmán Dr. Hetényi György H. Szabó Béla Dr. Farkas József Dr. Károly István Dr. Kun László Dr. Lengyel Béla Nagy Zoltán Dr. Nemecskay Tivadar Dr. Novák István Tok Miklós Tóth Pál Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Wirth Lajos Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (KHI. Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215—96162 pénzforgalmi jelzőszá­mára. Előfizetési díj: 1 évre 24,— Ft. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1972. március 1-én. Index: 25 905 E SZAMUNK SZERZŐI: DR. ASZÓDI IMRE igazgató főorvos; DR. DEÁK GÁBOR középiskolai igazgató; DR. ENDRÉDY FERENC megyei bírósági tanácsvezető bíró; GYARMATI BÉLA újságíró; HÖGYE ISTVÁN levéltáros; JUHÁSZ GYÖRGY a B.-A.-Z. megyei Párt- bizottság gazd. pol. oszt. vezetője; KÓNYA BÉLA az Ózdi járási Pártbizottság munkatársa; DR. NOVÁK ISTVÁN megyei bírósági tanácsvezető bíró; DR. OLTYÁN BÉLA középiskolai tanár; TAKÁCS JÓZSEFNÉ pedagógus; TÓTH PÁL az NME szociológiai kutatócsoportjának tudományos munkatársa; DR. VÉGVÁRI LAJOS művészettörténész, a Képzőművészeti Főiskola tanszékvezető tanára; ZSUFFA TIBOR múzeumgondnok.

Next

/
Thumbnails
Contents