Borsodi Szemle, 1973 (18. évfolyam, 1-4. szám)

1973 / 1. szám

Borsodi Szemle A TIT Borsod megyei szervezete, a megyei és a városi tanács folyóirata Szerkesztőség: Miskolc, Széchenyi u. 16. Felelős szerkesztő: Dr. Oltyán Béla A szerkesztő bizottság tagjai: Dr. Kádár László (a szerk. biz. elnöke) Csabai Kálmán Dr. Hetényi György H. Szabó Béla Dr. Károly István Dr. Kun László Dr. Lengyel Béla Nagy Zoltán Dr. Novák István Fok Miklós Tóth Pál Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Veres Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (KHI. Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215—96162 pénzforgalmi jelzőszá­mára. Előfizetési díj: 1 évre 24,— Ft. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1973. március 1-én. Index: 25 905 E SZAMUNK SZERZŐI: BODÓ SÁNDOR muzeológus; DR. CSORBA ZOLTÁN középiskolai tanár; DOB- RÁNSZKY MIHÁLY, a TIT Borsod megyei Szervezetének titkára; DR. JUHÁSZ GYÖRGY, a B.-A.-Z. megyei Pártbizottság gazdaságpolitikai osztályának vezetője; DR. KUN DEZSŐ tanácsvezető bíró; DR. LENGYEL BÉLA, az NME docense; DR. OLTYÁN BÉLA középiskolai tanár; N. TÓTH ÁRPÁD, az NME szociológiai kutató­csoportjának tud. munkatársa; TÓTH PÁL, az NME szociológiai kutatócsoportjának tud. munkatársa; DR. VÉGVÁRI LAJOS művészettörténész. | к

Next

/
Thumbnails
Contents