Borsodi Szemle, 1974 (19. évfolyam, 1-4. szám)

1974 / 1. szám

Borsodi Szemle A TIT Borsod megyei szervezete, a megyei és a városi tanács folyóirata Szerkesztőség: Miskolc, Széchenyi u. 16. Felelős szerkesztő: DR. OLTYÄN BÉLA A szerkesztő bizottság tagjai: Dr. Kádár László (a szerk. biz. elnöke) Dr. Aszódi Imre Csabai Kálmán Dr. Hetényi György Dr. Károly István Dr, Kun László Lakatos Imre Dr. Lengyel Béla Nagy Zoltán Dr. Novák István Dr. Szabadfalvi József H. Szabó Béla Tok Miklós Tóth Pál Kiadja: a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Veres Mihály Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap Irodánál (KHI. Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215—96162 pénzforgalmi jelzőszá­mára. Előfizetési díj: 1 évre 24,— Ft. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az utolsó kézirat nyomdába érkezett: 1974. március 1-én. Index: 25 905 E SZÁMUNK SZERZŐI: DR. BARTUS ELEMÉR oki. mg. mérnök; DR. CSORBA ZOLTÁN középiskolai tanár, irodalomtörténész; FARAGÓ KAROLY mg. mérnök, a megyei tanács osztályveze­tője; DR. FÖLDY FERENC, a Sárospataki Tanítóképző Intézet docense; DR. JU­HÁSZ GLÖRGY, a megyei pártbizottság gazd.-pol. oszt. vezetője; KISS GYULA író; DR. MARTON GYÖRGY tüdősebész-főorvos; DR. NAGY ALADÁR, az NME adjunktusa; TÓTH PÁL, az NME szociológiai csoportjának tud. munkatársa; DR. VÉGVÁRI LAJOS művészettörténész.

Next

/
Thumbnails
Contents