Borsodi Szemle, 1979 (24. évfolyam, 1-4. szám)

NAPJAINK KÉRDÉSEI DÁVIDHÁZY PÉTER: Miskolc úthálózatának és tömegközlekedésének fej­lesztéséről — — — — — — — — — — 1/52 HORVÁTH BÉLA: Gondolatok Miskolc távlati városfejlesztéséről — 2/64 HORVÁTH BÉLA: Gondolatok Miskolc távlati városfejlesztéséről II. — 3/63 LÖRINCZYNÉ SOLTÉSZ ERZSÉBET: A szocialista életmód és a közéleti­ség. (A IV. miskolci nyári egyetem) — — — — — 3/46 NOVÁK ISTVÁN: A gyermek helye ______ 3/55 PUSZTAY BÉLA: A miskolci agglomeráció — — — — — 1/34 ROMHÁNYI LÁSZLÓ—SZITÁS ISTVÁN: Az üzemi jogsegélyszolgálat a Lenin Kohászati Művekben — — — — — — — 3/76 TÓTH ÁRPÁD: Múlt és jelen a cigányság életében — — — — 2/54 TÓTH PÁL:. Miskolc társadalmi és urbanisztikai szerkezete — — 1/45 TÓTH PÁL: A spontán társadalmi kapcsolatok szerveződése és típusai lakótelepeinken — — — — — — — — — 4/73 GAZDASÁGI ÉLET В ARTA IMRE: A beruházások és a struktúrafejíesztés — — — 4 9 BARTA IMRE—KŐRÖSSY JÓZSEF: Borsod megye gazdasági fejlődésének fő vonásai 1978-ban — — — — — — — — 1/11 KOLESZÁR ISTVÁN: Forintvalutánk útja — — — — — 2 19 KOLESZÁR ISTVÁN: Miskolc iparfejlesztésének célszerű irányai — — 4 20 LENGYEL BÉLA: Az országgyűlés decemberi ülése után — — — 1/1 NAGY ALADÁR: A szovjet gazdasági mechanizmus tökéletesítéséről — 4/33 PÁL ERNŐ: Borsod-Abaúj-Zemplén megye vízgazdálkodása — — 3 88 PUSZTAY BÉLA: A tervidőszak vége felé — — — — — 4/1 RÉTHLY GYULA; A komplex táskadiagnosztikai rendszer — — — 125 TOLNAI LAJOS: A versenyképesség növelésének lehetőségei a Borsodi Vegyikombinátban — — — — — — — — 2/33 TÖRTÉNELMÜNK BOZSIK SÁNDORNÉ: A bányászszakszervezeti mozgalom Borsodban a szocializmus építésének első éveiben — — — — — 3/25 GYŐRI NAGY LAJOS: Egy vádbiztos emlékezik. (A miskolci törvényszék a tanácskormány alatt) — — — — — — — — 1/64 К AMOND Y MIKLÓS: Bercsényi generális gyorsfutárt küld a Fejedelem őfelségének — — — — — — — — — — 3/42 KAMONDY MIKLÓS: Miskolc és Borsod csatlakozása a Nemzeti Tanácshoz 1/80 KOROM MIHÁLY: Az észak-magyarországi nemzetgyűlési küldöttek meg­választása 1944 decemberében — — — — — — — 4/45 KUN LÁSZLÓ: A parasztság magatartása az ellenforradalmat követő kon­szolidáció időszakában — — — — — — — — 4/56

Next

/
Thumbnails
Contents