Borsodi Szemle, 1985 (30. évfolyam, 3-4. szám)

1985 / 3. szám

A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: DR. ASZÓDI IMRE BOZSIK SÁNDOR DR. HEVESVARI IMRE KÖVÉR ÁRPÁD DR. KUN LÁSZLÓ (felelős szerkesztő) DR. LAKATOS IMRE DR. NOVAK ISTVÁN PORKOLÁB ALBERT (a szerk. biz. elnöke) SERES JANOS SÓLYA LÁSZLÓ DR. SZABADFALVI JÓZSEF H. SZABÓ BÉLA SZABÓ LÁSZLÓ (szerkesztő) SZŰCS FERENCNÉ TÓTH PÁL Borsodi Szemle A TIT Borsod megyei Szervezete, a megyei és a városi tanács ismeretterjesztő folyóirata Szerkesztőség: 3530 Miskolc, Széchenyi út 16. Felelős szerkesztő: DR. KUN LÁSZLÓ Kiadja a Borsod megyei Lapkiadó Vállalat. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. szám. Felelős kiadó: Veres Mihály. — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető: bármely posta- hivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben és a posta Központi Hírlap Irodánál (KHI, 1900 Budapest V., József nádor tér 1.) közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a KHl 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 48,—Ft. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Készült a Borsodi Nyomdában, Miskolcon. Felelős vezető: Wirth Lajos. ISSN 0520—626. X. Index: 25 905

Next

/
Thumbnails
Contents