Borsodi Szemle, 1988 (33. évfolyam, 1-4. szám)

1988 / 1. szám

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: DR. ASZÓDI IMRE BOZSIK SÁNDOR DR. HEVESVÁRI IMRE KÖVÉR ÁRPÁD DR. KUN LÁSZLÓ (felelős szerkesztő) DR. LAKATOS IMRE DR. NOVÁK ISTVÁN PORKOLÁB ALBERT (a szerk.-biz. elnöke) SERES JÁNOS SÓLYA LÁSZLÓ DR. SZABADFALVI JÓZSEF H. SZABÓ BÉLA SZABÓ LÁSZLÓ SZABÓ LÁSZLÓ (szerkesztő) SZŰCS FERENCNÉ TÓTH PÁL Borsodi Szemle A TIT Borsod Megyei Szervezete, a megyei és a városi tanács ismeretterjesztő folyóirata Szerkesztőség: 3530 Miskolc, Széchenyi út 16. Felelős szerkesztő: DR. KUN LÁSZLÓ Kiadja a Borsod Megyei Lapkiadó Vállalat. 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 15. szám. Felelős kiadó: Veres Mihály. - Terjeszti a Magyar Posta - Előfizethető: bármely hírlapkézbe­sítő postahivatalnál, a posta hírlapüzletében és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1., 1900, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 64 Ft. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Készült a Borsodi Nyomdában, Miskolc. Felelős vezető: Wirth Lajos. ISSN 0520-626. X. Index: 25 905

Next

/
Thumbnails
Contents