Schilberszky Károly - Klein Gyula (szerk.): Növénytani Közlemények, 4. kötet (1905)

1905 / 1. szám

л Л 1 СУ ЩШ 50180 IV. KÖTET. 1905. 1. FÜZET. • I г NÖVÉNYTANI KOZLEMENYEK ALAPÍTTATOTT 1901. NOVEMBER 20-IKAN. A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. KLEIN GYULA KOZREMTKODESEVF.I. SZERKESZTI SCHILBERSZKY KAROLY. MEGJELENIK NEGYEDÉVES FÜZETEKBEN. BUDAPEST, KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest. VIII. Eszterházy-utcza 16. szám.) 1905. Ez a füzet három és 1j í ív terjedelmű. i^m ШШШССЩ I SZKOKft. .1 I FOLYÓ RÁTOK I V е. sitQtû^y У*

Next

/
Thumbnails
Contents