Schilberszky Károly - Klein Gyula (szerk.): Növénytani Közlemények, 5. kötet (1906)

1906 / 1. szám

! au i.«u V. KÖTET. 1906. 1. FÜZET. •• г NÖVÉNYTANI KOZLEMENYEK ALAPÍTTATOTT 1901. NOVEMBER 20-IKAN. A KIR. MAGYAR TERMESZETTUDOMANYI TARSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. KLEIN GYULA KOZREML KODESEVEI. SZERKESZTI SCHILBERSZKY KAROLY. MEGJELENIK NEGYEDÉVES FÜZETEKBEN. BUDAPEST, KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII. Eszterházy-utcza 16. szám.) 1906. Ez a füzet 2 T,a ív terjedelmű.

Next

/
Thumbnails
Contents