Tuzson János - Bernátsky Jenő - Klein Gyula (szerk.): Botanikai Közlemények, 8. kötet (1909)

3 0-У8 0 . w // Г/ , BOTANIKAI KOZLEMENYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN. A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. ­KLE TN GYULA " MÜKÖLJÉSÍVI Г. SZERKESZTIK TI'ZSON JÁNOS És BERNÁTSKY JENŐ MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN. BUDAPEST, KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.) 1909. j FQí.VÓlSrtTQK Г n ЗУ. ST~

Next

/
Thumbnails
Contents