Tuzson János - Bernátsky Jenő - Klein Gyula (szerk.): Botanikai Közlemények, 8. kötet (1909)

Oldal A növénytani szakosztály tagjaihoz 1 S i m о n к a i L. : Hazánk és az Adria északkeleti mellékeinek őshonos valamint honosított „Ribes"-fajai és azok faj­változatai. (Synopsis specierum generis ,,Ribes", in Hungaria inque ditione Adriae septentrionali-orientalis, — spontanearum eultarum-que) 2 Hollendonner F.: Az Alyssum Arduini szárának anatómiájáról 26 Tuzson J. : Pax F. „Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. II. Bd." czimü munka kritikai méltatása . 41 Növénytani repertórium, 51 Szakosztályi ügyek ... 54в Bulletin pour l'étranger ) ... , '" Mitteilungen für das Ausland ( ' ' " -lit.

Next

/
Thumbnails
Contents