Tuzson János - Klein Gyula (szerk.): Botanikai Közlemények, 10. kötet (1911)

1911 / 1-2. szám

BOTANIKÁI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTAMI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA KLEIN GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI TUZSON JÁNOS X. KÖTET 1911 MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN Az Ofe£aed. KÁrifvW és Tanszermúzeum: Gyertyánffy-könyvtáttL BUDAPEST, 1911 KIR. MAGY. TERMESZETTUDOMANYI TARSULAT (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents