Tuzson János - Klein Gyula (szerk.): Botanikai Közlemények, 11. kötet (1912)

BOTANIKÁI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKAN A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA KLEIN GYULA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI TUZSON JÁNOS XI. KÖTET 1912 MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN BUDAPEST, 1912 KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents