Moesz Gusztáv - Mágocsy-Dietz Sándor (szerk.): Botanikai Közlemények, 13. kötet (1914)

BOTANIKÁI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI MOESZ GUSZTÁV XIII. KÖTET 1914 MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN BUDAPEST, 1914 KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents