Moesz Gusztáv - Mágocsy-Dietz Sándor (szerk.): Botanikai Közlemények, 14. kötet (1915)

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MÁGOCSY-DIETZ SÁNDOR I KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI MOESZ GUSZTÁV XIV. KÖTET 1915 MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN BUDAPEST, 1915 KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VIII., Eszterházy-utcza 16. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents