Moesz Gusztáv - Mágocsy-Dietz Sándor (szerk.): Botanikai Közlemények, 16. kötet (1917)

BOTANIKÁI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN A KIK. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MAGOCSY-DIETZ SÁNDOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI MOESZ GUSZTÁV XVI. KÖTET 1917 MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN BUDAPEST, 1917 KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VIII.. Eszterházy-utcza 16. szám.)

Next

/
Thumbnails
Contents