Mágocsy-Dietz Sándor (szerk.): Botanikai Közlemények, 18. kötet (1920)

1920 / 1–6. szám

XVIII. KÖTET. 1920. III/31. 1 uu l-HS. FÜZET. rvy' "TTTT щ V 4<*" /J BOTANIKÁI KÖZLEMÉNYEK 4««/' ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-IKÁN. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA. BZBRKESZTl MÁGÓCSY-DIETZ, SÁNDOR ? , / í U :í bi j -o- { ^ ' v BUDAPEST, KIADJA A MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. szám.) 1920. tN Ára tagoknak egy évre 7 K, előfizetőknek 10 K.

Next

/
Thumbnails
Contents