Gombocz Endre - Moesz Gusztáv (szerk.): Botanikai Közlemények, 19. kötet (1921)

1921 / 1-6. szám

1-6. FÜZET. BOTANIKAI KOZLEMENYEK ALAPÍTTATOTT 1901. NOVEMBER 20-1KÁN A KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MOESZ GUSZTÁV KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI GOMBOCZ ENDRE MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN BUDAPEST, KIADJA A KIR MAOY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. sz.) 1921. ЩШЩ

Next

/
Thumbnails
Contents