Gombocz Endre - Moesz Gusztáv (szerk.): Botanikai Közlemények, 20. kötet (1922)

1922 / 1-3. szám

XX. KÖTET. 1922. 1—3. FÜZET. B9TANI ALAPÍTTATOTT 1901. NOVEMBER 20-ÁN. A KIR. jylAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA I MOESZÍ GUSZTÁV KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI GOMBOCZ ENDRE SÍ­MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK HÓNAPBAN •ШЩ.« SZEGED. FOLVÓTRÁTTTK 1 У№\Л-ЬЧ­\ • •• BUDAPEST, KIADJA A KIR. MAGY. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. sz.) 1923.

Next

/
Thumbnails
Contents