Szabó Zoltán - Degen Árpád (szerk.): Botanikai Közlemények, 27. kötet (1930)

1930 / 1-4. szám

50180 XXVII. KÖTET. Yd 1930. 1-4. FÜZET. BOTANIKAI ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-ÁN. A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENKÉNT 6 FÜZETBEN. ZEITSCHRIFT DER BOTANISCHEN SEKTION DER KÖN. UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT. ERSCHEINT JÄHRLICH IN 6 HEFTEN. DEGEN ÁRPÁD KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI SZABÓ ZOLTÁN. BUDAPEST, KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. szám.) 1930. ЙШ1 ÉWÍfl SZEGED. FOLYÓIRATOK 1 сЯ? 7 - у " .--

Next

/
Thumbnails
Contents