Szabó Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 29. kötet (1932)

1932 / 1-4. szám

V /<ги DU1 XXIX. KÖTET. Xïïc 1932. 1-4. FÜZET. BOTANIKAI KflZLEMËNTEE ALAPÍTTATOTT 1901 NOVEMBER 20-ÁN. A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENKÉNT 6 FÜZETBEN. ZEITSCHRIFT DER BOTANISCHEN SEKTION DER KÖN. UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT. GEGRÜNDET AM 20. NOVEMBER 1901. ERSCHEINT JÄHRLICH IN 6 HEFTEN. SZERKESZTI SZABÓ ZOLTÁN. BUDAPEST, KIADJA A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT. (Budapest, VIII., Eszterházy-utca 16. szám.) 1932. Ж ! SZE C : >

Next

/
Thumbnails
Contents