Lengyel Géza - Szabó Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 41. kötet (1944)

1944 / 1-2. szám

с w 0180 1953 _ XLI. KÖTET 1944. 1—2. FÜZET. BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK ALAPÍTTATOTT ÍM NOVEMBER »-AN. А КШ. M . TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MEGJELENIK EVENKÉNT S FÜZETBEN. D R . SZABÓ ZOLTÁN KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL. SZERKESZTI: D R . LENGYEL GÉZA ZEITSCHRIFT DER BOTANISCHEN SEKTION DER KÖN. UNGARISCHEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN GESELLSCHAFT. GEGRÜNDET AM ». NOVEMBER 19*1. ERSCHEINT JÄHRLICH IN С HEFTEN. UNTER MITWIRKUNG VON DR. Z. v. SZABÓ RED. DR. G. LENGYEL BUDAPEST KIADJA A KIR. MAGTAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TAR8ULAT. (Budapest, VIII., Es«terházy-utca 16.) 1944. К л

Next

/
Thumbnails
Contents