Lengyel Géza - Gimesi Nándor (szerk.): Botanikai Közlemények, 43. kötet (1946)

1946 / 1. szám - KALMÁR ZOLTÁN: A lemezes- és csövesbélésű gombák (Agaricaceae és Polyporaceae) nemzetségeinek új határozó kulcsa

BOTANIKAI KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT NÖVÉNYTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA HUNGARIAN SOCIETY OF NATURAE SCIENCES PERIODICAL OF THE BOTANICAL SECTIOS DR. OIMESI NÁNDOR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI: DR. LENGYEL GÉZA •KIADVA AZ ORSZ. TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM TÁMOGATÁSÁVAL XLIII. KÖTET. 1946. A lemezes- és csövesbélésű gombák (Agaricaceae és Polyporaceae) nemzetségeinek új határozó kulcsa. Irta: Dr. Kalmár Zoltán. Akik a magasabbrendű, kalapos gombákkal foglalkoznak, na­gyon hiányát érzik egy magyarnyelvű hatáxozókulcsnak. De még ha rendelkezésre állnának mindig a külföldi szakkönyvek, akkor is állandó nehézséget okozna, hogy a magasabbrendű, különösen a lemezes gombák meghatározásában kiindulópontnak legtöbbször a spóra színét veszik. Ennek azonnali megállapítása pedig mikroszkóp nélkül nem lehetséges, a spórapor kihullatása viszont sok időt igé­nyel. Ezért szükségesnek látszik egy olyan határozókulcs szerkesz­tése, amelyben a spóra sziine csak mellékes, egyes elkerülhetetlen esetekben használt bélyeg. Ennek a határozókulcsnak összeállításán dolgozva az egyes nemzetségekig elvezető résszel elkészültem s azt a fajok határozókulcsának elkészültéig így önmagában is közreadom, mert tudjuk, hogy aki a gombákkal foglalkozni óhajt, annak a leg­több esetben már az is nagy segítség, ha a nemzetség megállapítá­sáig eljuthat. Az egyes 'nemzetségeken belül a fajok határozótáblá­zatát pedig, remélem, nemsokára szintén rendelkezésére bocsátha­tom a gombakedvelőknek. 1. a. A gomba termőrétege csövekből áll, ezért a termőréteg felülete lukacsos Boletaceae. 2 b. A termőréteg sugarasan, küllősen elrendezett lemezek­ből vagy redőkből áll Agaricaceae. 18 2. a. A termőréteg a kalapról nem fejthető le, mert a csövek a kalap húsába vannak beágyazva. Állományuk kemény, fás, bőrnemű. viasszerű vagy rostos. Alakjuk feles, fél­oldalas. ..tapilószerű" vagy szétterülő, de lehet oldalt álló tönkiük is. Általában fáin termők 3 b. A termőréteg a kalap húsától élesen elválik, könnyen le­fejthető. Állományuk húsos, puha, sohasem fás. Termő­testük szabályosan kalapból és tönkből áll. Általában földön termők 14 3. a. A termőréteg felülete nem sík, hanem hálózatosan ráncos, gödrös, gyakran a termőtest felső részén vagy oldalán

Next

/
Thumbnails
Contents