Böszörményi Zoltán (szerk.): Botanikai Közlemények, 51. kötet (1964)

1964 / 1. szám

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának intézőbizottsága: Elnök: KÁRPÁTI ZOLTÁN Titkár: VÁQUJFALVI DEZSŐ Jegyző: VIDA GÁBOR Szerkesztő: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN Intézőbizottsági — és egyben szerkesztőbizottsági — tagok (a fentieken kívül): FARKAS GÁBOR, FRENYÓ VILMOS, MÁTHÉ IMRE, PRISZTER SZANISZLÓ, SÁRKÁNY SÁNDOR, TÓTH SÁNDOR A „Botanikai Közlemények" a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának (illetve vidéki szakosztályainak) ülésein elhangzott előadásokat közli. A kéziratokat a szer­kesztőböz (BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN, Budapest Vlil. Múzeum körút 4/a.) kell eljuttatni, két példányban, hibátlanul és szabvány szerint (oldalanként 25 sor, soronként 50 leütés) legépelve, tipizálás nélkül. A betűrendes irodalomjegyzék összeállításánál a BK utóbbi számaiban meg­jelent cikkek jegyzékei veendők alapul. A közlemények terjedelme az irodalomjegyzékkel, a két idegen nyelvű kivonattal, ábrákkal és táblázatokkal együttesen nem haladhatja meg a 10 nyomtatott oldalt. Az angol és orosz nyelvű rövid- kivonat helyett beküldhető annak magyar szövege is, melyet a Szerkesztőbizottság szerző költségére lefordíttat. Rajzok pauszpapíron tussal készítendők el, és az esetleges fényképekkel együtt külön melléklendők. Úgyszintén külön lapon közlendők az ábrák aláírása, valamint a táblázatok. Mind az ábrák, mind a táblázatok helyét a kéziratban feltűnően jelezni kell. Közleményeikért a szerzők felelősek, ők végzik a korrektúrát is. A Szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratokkal foglalkozhat. A „Botanikai Közlemények" évenként négy' füzetben jelenik meg, egy kötet előfizetési ára 40,— forint. Előfizetési és szám-reklamációs ügyekkel a Szerkesztőbizottság nem foglal­kozik. A folyóirat előfizethető cs számonként is vásárolható a következő helyeken: Akadémiai Könyvesbolt: Budapest V. Váci utca 22. Akadémiai Kiadó Terjesztési Osztálya: Budapest V. Alkotmány utca 21. Külföldön a „KULTÚRA" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest J. Fő utca 32.) terjeszti. Л / ­I 4 • ' . Technikai szerkesztő: PRISZTER SZANISZLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents