Máthé Imre (szerk.): Botanikai Közlemények, 52. kötet (1965)

1965 / 1. szám

BOTANIKÁI KÖZLEMÉNY! ALAPÍTVA 1901 A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG BOTANIKAI SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI > - I . (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTANICAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) ! • ,,A"-sectio £01 SÓ . I Szerkeszti — Redigit MÁT HÉ IMRE /. .<5 Чд ÍJ Й Ц %\ -f J Kötet—Tömne 52 Füzet—Fajséiculus шгаипш AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1965

Next

/
Thumbnails
Contents