Máthé Imre (szerk.): Botanikai Közlemények, 52. kötet (1965)

1965 / 1. szám

A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának intézőbizottsága: Elnök: KÁRPÁTI ZOLTÁN Titkár: VÁGUJFALVI DEZSŐ Jegyző: VIDA GÁBOR Szerkesztők: MÁTHÉ IMRE (,,A"-sectio) és BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN ,,B"-sectio) Intézőbizottsági — és egyben szerkesztőbizottsági — tagok (a fentieken kívül): FARKAS GÁBOR, FRENYÓ VILMOS (egyben A ,,B"-sectio társelnöke), PRISZTER SZANISZLÓ, SÁRKÁNY SÁNDOR, TÓTH SÁNDOR A „Botanikai Közlemények" a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának (illetve vidéki szakosztályainak) ülésein elhangzott előadásokat közli. A kéziratokat a szer­kesztőhöz (MÁTHÉ IMRE, Budapest XIII. Kádár u. 6., illetve BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN, Budapest Vili. Múzeum körút4/a.) kell eljuttatni, két példányban, hibátlanul és szabvány szerint (oldalanként 25 sor, soronként 50 leütés) legépelve, tipizálás nélkül. A betűrendes iro­dalomjegyzék összeállításánál a BK utóbbi számaiban megjelent cikkek jegyzékei veendők alapul. A közlemények terjedelme az irodalomjegyzékkel, a két idegen nyelvű kivonattal, ábrákkal és táblázatokkal együttesen nem haladhatja meg-a 10 nyomtatott oldalt. Az angol és orosz nyelvű rövid kivonat helyett beküldhető annak magyar szövege is, melyet a Szer­kesztőbizottság a szerző költségére lefordíttat, A rajzok pauszpapíron tussal készítendők el, és az esetleges fényképekkel együtt külön melléklendők. Úgyszintén külön lapon közlendők az ábrák aláírásai, valamint a táblázatok. Mind az ábrák, mind a táblázatok helyét a kéziratban feltűnően jelezni kell. Közleményeikért a szerzők felelősek, ők végzik a korrektúrát is. A Szerkesztőbizottság csak a fentieknek megfelelő kéziratokkal foglalkozhat. Technikai szerkesztő: PRISZTER SZANISZLÓ

Next

/
Thumbnails
Contents