Horváth Imre - Maróti Mihály (szerk.): Botanikai Közlemények, 65. kötet (1978)

1978 / 1. szám

hU1ÖU J f^J/ i BOTAMI KÖZLEMÉSYEK AT • A MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG . Г ЛЧ1КА1 SZAKOSZTÁLYÁNAK KÖZLF Y EL (COMMUNICATIONES SECTIONIS BOTAMCAE SOCIETATIS BIOLOGICAE HUNGÁRIÁÉ) „A"-sectio Szerkeszti — Redigit HORVÁTH IMRE Kötet—Tomua Füzet­Fasciculus 65 - 1 в V/ AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1978

Next

/
Thumbnails
Contents